Giver maratonløb gode knæ?

Tilbage i 2017 lagde jeg et indlæg her på bloggen, der handlede om hvorvidt regelmæssig løbetræning er godt eller skidt for knæenes sundhed.

Ingen af de studier, som jeg kunne henvise til i ovennævnte indlæg, kunne nå frem til en entydig konklusion omkring årsag og virkning; årsagen til at man kan løbe i mange år er at man har gode knæ versus virkningen af at løbe er at det giver gode knæ.

Derfor blev jeg helt glad da jeg åbnede marts-nummeret af træningsmagasinet Aktiv Træning. Her var der en fremtrædende overskrift: Maraton kan give gode knæ. Der var også en henvisning til en videnskabelig artikel, hvor forskerne havde forsøgt at sammenligne knæenes tilstand hos en række løbere – før og efter et maratonløb.

Givet at der er en åbenlys svaghed her; løbernes knæ blev MRI scannet 6 måneder før løbet og igen 2 uger efter løbet – så der kan ikke drages konklusioner af mange års løbetræning her. Alle deltagere i studiet  (gennemsnitsalder 44 år) havde endnu deres første maraton til gode ved første undersøgelse. 82 personer mødte op til begge undersøgelser, hvoraf de 71 (142 knæ) gennemførte maratonløbet, og 11 (22 knæ) valgte at trække sig på et tidspunkt inden løbet.

Ifølge artiklen i Aktiv Træning var forskernes konklusion ganske dramatisk.

Cirka halvdelen af knæene før træning indeholdt beskadiget brusk og forandringer i knoglen, som typisk ses ved begyndende slidgigt. Forskerne forventede, at man på efter-billederne ville se en forværring af disse skader. Men i stedet var mange af læsionerne tværtimod skrumpet, og forskerne konkluderede, at deltagerne overordnet set havde sundere knæ efter at have løbet maraton, end før de blev langdistanceløbere.

Fra Aktiv Træning, marts 2020

Efter at have skimmet forskernes originale artikel igennem synes jeg dog ikke at konklusionen var helt så entydig…

  • Der sås noget bedring i knæene for de, som gennemførte maratonløbet – for nogle ting. Der var en målbar bedring på knoglemarvsødemer (BME) i visse områder af knæet for 21 undersøgte knæ, men for 26 knæ var selv samme læsion forværret i andre områder.
  • Forskerne fandt meniskskader i 51 af de 142 knæ, og i de 50 tilfælde kunne der ikke konstateres en forværring ved 2. undersøgelse.
  • Til gengæld blev det værre i ledbrusken. Der var allerede målbare skader på 92 af 142 testede knæ og for 25 knæ var skaderne blevet lidt værre, og kun for 2 knæ, lidt bedre.
  • Derudover konstaterede forskerne bl.a. også en række nyopståede seneskader ved undersøgelsen efter maratonløbet.

Langt hovedparten af de skader og læsioner, som forskerne kunne se ved MRI scanningerne var dog asymptomatiske hos løberne, både før og efter maratonløbet.

Efter min mening er det dog en lige lovlig optimistisk konklusion, at nå frem til at det ligefrem gav sundere knæ at træne op til og gennemføre et maratonløb baseret på dette studie.

Det skal dog siges, at påvising af knoglemarvsødemer i knæleddet kan korreleres til udvikling af slidgigt, og en bedring på dette punkt kunne opfattes som, at regelmæssig løbetræning kan bremse denne udvikling – i det mindste for nogle løbere.

Men før jeg vil hoppe med på et budskab om at maratontræning er godt for knæene vil jeg gerne se nogle flere undersøgelser – på flere personer, og over længere tid.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*