Træning, tidligt eller sent på dagen?

I begyndelsen af februar måned udkom en artikel i The Irish Times, omhandlende det bedste tidspunkt på dagen at træne.

For at komme spørgsmålet om i forhold til hvad? lidt i forkøbet skal det med det samme gøres klart, at journalisten på den irske avis er faldet over et videnskabeligt studie, som har fulgt et antal mænd med risiko for at udvikle eller med allerede diagnosticeret type 2 diabetes – og i den forbindelse har de målt på udviklingen af nogle stofskifteparametre, på vægttab og maksimal træningsydelse.

Antallet af deltagere i forsøget var 32, hvor de 12 mænd trænede i perioden kl 8-10 og 20 mænd trænede i perioden kl 15-18. Træningen bestod i træning på motionscykel i 30 minutter (ved 70% af en fastlagt maksimal arbejdsintensitet) 2 gange om ugen samt et fastlagt styrketræningsprogram 1 gang om ugen. Personerne blev fulgt i 12 uger.

Generelt scorede den gruppe, der trænede sent (PM-gruppen) bedre på udviklingen i målte helbredsparametre end de der trænede tidligt (AM-gruppen).

PM-gruppen opnåede en bedre insulin-følsomhed, og lavere faste-glukoseniveau – men også et større tab af kropsfedt og bedre maksimal træningsydelse (for de sidste parametre se Figur 1).

a: Ændring i fedtmasse for personer i AM- og PM-gruppen over 12 uger. b: Ændring i maksimal træningsydelse for de to grupper over samme periode. Fra Mancilla et al 2020.

Forklaringen på resultatet er ikke entydig. Forfatterne til artiklen diskuterer bl.a. at den senere træning kan have en effekt på omsætningen af det aftensmåltid, der typisk indtages nogle timer før sengetid.

For mig at se er der en anden åbenlys forklaring, som kan læses ud af den figur som er vist ovenfor. PM-gruppen har været mere motiverede for at træne, på det tidspunkt, hvor deres sessioner har været planlagt – og har simpelt hen trænet lidt hårdere end AM-gruppen. Det kan ses på figuren; de har gennemsnitligt forbedret sig mere end AM-gruppen i perioden.

Studiet har en del begræsninger. Der ikke har været en kontrol af hvor meget de enkelte personer har spist og hvor meget energi de reelt har forbrændt under træning. Deltagerne blev ikke tilfældigt fordelt mellem AM- og PM-grupperne. Og undersøgelsen omfattede et lille antal personer, som alle havde et komprommiteret stofskifte. Derfor er det nok begrænset, hvor meget der egentlig kan konkluderes.

Jeg vil fastholde, at det bedste tidspunkt på dagen til træning, er der hvor det passer dig bedst. Så optimalt set så træn på det tidspunkt hvor du er mest motiveret. Og hvis det er logistikken i dagligdagen, der dikterer et bestemt tidspunkt – så er det altid bedre at træne dér i stedet for at give op og smide sig i sofaen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*