Får vi for lidt selen?

Livsstilsmagasinet naturli har netop bragt en artikel omkring mulige helbredsproblemer ved amalgamplomber, der indeholder kviksølv. I den forbindelse nævntes spormineralet selen, da det har unikke egenskaber i forhold til at kunne binde og neutralisere kviksølv i kroppen. Selen har dog andre essentielle funktioner i kroppen, og indgår i en række enzymer (heriblandt glutation-peroxidase, selenafhængig iodothyronin-deiodinase og thioredoxinreductase), der bl.a. fungerer som antioxidanter, i produktion af stofskiftehormon og ved C-vitamin omdannelse.

Forskellige fødevarers indhold af selen. Fra Kræftens Bekæmpelse.

Betydning for hjerte-kar sundhed

Vigtigheden af at indtage tilstrækkeligt selen er bl.a. kommet frem efter forskere har fundet fundet, at forekomsten af visse kræftformer og hjertesygdomme er forhøjet i områder, hvor selenindholdet i jordbunden er meget lavt. F.eks. fandtes en høj forekomst af Keshans sygdom, i områder af Kina (bl.a. i Keshan-provinsen), der giver sygdom i hjertemuskulaturen. Denne lidelse er nærmest forsvundet efter indførelse af selentilskud. I Finland, hvor niveauet i jordbunden også ligger på et lavt niveau blev selenmangel mistænkt for at være en del af forklaringen på en relativ høj forekomst af hjertekarsygdom. Efter en statslig beslutning om at tilføre selen til al kunstgødning, der blev ledt ud på de finske marker, kunne der kort efter konstateres en stigning i blodniveauet blandt den finske befolkning, og senere et fald i hjertekarsygdomme.

Forebyggelse af kræft

Der er lavet en række storstilede forsøg for at undersøge relevansen af selen i forhold til at forebygge udvikling af kræftsygdomme. Resultaterne er dog ikke entydige, hvilket er en af forklaringerne på, at der ikke er fuld enighed om den optimale dagsdosis for almindelige mennesker.

Et par amerikanske undersøgelser (baseret på hhv. 11.000 og 14.000 deltagere) undersøgte personers indhold af selen i blodet. I begge tilfælde øgedes risikoen for at få kræft eller dø af kræft, hvis niveauet var lavt. Derimod var resultaterne ikke helt entydige hvis niveauet i blodet var højt; i det ene studie sås også en øget risiko for at dø af kræft ved høje blodniveauer. Et normalt niveau ansås at være i området 130-140ng/mL blod.

En storstilet amerikansk undersøgelse af virkningen af selen og E-vitamin til forebyggelse af prostatakræft (SELECT), blev faktisk stoppet før tid. Der kunne ikke konstateres en beskyttende effekt af selentilskud, men til gengæld en øget risiko for at udvikle diabetes (Desuden øgedes risikoen for at udvikle prostatakræft, for de som indtog E-vitamin). I studiet benyttedes tilskud af organisk bundet selen (selenomethionin) på 200μg/dag.

Andre undersøgelser har dog vist en markant effekt af selentilskud ifht. en reduktion i forekomsten af forskellige kræftformer, inklusive prostata-, lunge- tyk- og endetarmskræft. I en fransk undersøgelse fandtes desuden en kønsopdelt effekt. Mændene i studiet oplevede gennemsnitligt et fald i kræftrisiko, mens der ikke var en signifikant effekt for kvinderne. De som fik tilskud indtog 100μg selen om dagen over mere end 7 år. En interessant observation var, at kvinderne generelt havde et højere niveau af selen i kroppen allerede inden undersøgelsens start, hvilket kunne være en del af forklaringen på den manglende målbare effekt.

Meget tyder på at effekten af selentilskud på helbredet vil afhænge af om man allerede ligger inden for normalområdet ved det naturlige selenindtag, hvilket igen afhænger af kostvaner og lokale forhold. Mange steder indgår afgrøder fra et givet lands landbrugsproduktion som en væsentlig del af kosten, og i selenfattig landbrugsjord vil indholdet af selen i afgrøderne generelt være lave. I nogle kulturer indgår selenrige fødevarer, f.eks. fisk, som en væsentlig del af kosten, og det naturlige indtag vil derfor være højt.

Behandling af stofskiftesygdomme

Selen indgår i et enzym (deionidase), der omdanner skjolbruskkirtelhormonet T4 til det mere potente T3. En typisk behandling af personer, der lider af lavt stofskifte, vil omfatte tilskud i form af et præparat med T4-hormon, som kræver at kroppen selv omdanner det til T3 efter behov. I nogle tilfælde har præparatet en utilstrækkelig virkning, og det mistænkes at manglende deionidase-aktivitet, som følge af lavt selenniveau i blodet, kan spille en rolle. Dette er ved at blive undersøgt i et aktuelt dansk studie.

Det anbefalede daglige indtag af selen

Det optimale daglige indtag af selen er endnu ikke entydigt fastslået. Et indtag på under 10μg/dag kan resultere i tegn på selenmangel, mens den anbefalede dagsdosis stadig diskuteres. Herhjemme er den officielt sat til 50μg for mænd og 40μg for kvinder. Det optimale indtag ligger formentlig inden for relativt snævre grænser, jævnført de ovenfor nævnte studier.

Der er store regionale forskelle på hvor store mængder selen befolkningen generelt indtager naturligt via kosten – oftest hænger det sammen med niveauet af selen i jodbunden, og dermed, hvor stort indholdet er i diverse afgrøder. I USA og Canada er niveauet af selen i jordbunden generelt højt, og amerikanerne indtager gennemsnitligt væsentligt mere selen end befolkningen i Europa, hvor niveauet de fleste områder er relativt lave. I USA er det naturlige indtag af selen mange steder på omkring 200μg/dag (varierer dog meget mellem områder, og der findes også regioner med lavt niveau), hvor det i Danmark liggere tættere på 50μg/dag.

Et forskningsstudie benyttede mætningen af selenoprotein P i blodet, som målestok for den optimale dosis for selenindtagelse. Selenoprotein P har antioxidante egenskaber, men proteinets specifikke funktion kendes endnu ikke. Ikke desto mindre fandtes, at et totalindtag på omkring 100μg selen pr. dag var tilstrækkeligt til at mætte selenoprotein P i blodet. Større mængder øgede ikke effekten. Selvom det ikke er en garanti for at alle kroppens andre systemer er mættet med selen, giver det et indtryk af et niveau, som ligger i det optimale område.

Overdosering af selen kan også have helbredskonsekvenser. Akutte symptomer på overdosering er set ved indtagelse af 700-900μg, og kan omfatte symptomer som træthed, metalsmag i munden, hvidløgsånde, hudirritation, føleforstyrrelser i arme og ben, håraffald samt fortykkelse af negle.

Naturlige kilder til selen

I Danmark er afgrøder fra vores marker ikke rige på selen, da indholdet i jordbunden er relativt lavt. Gode kilder til selen er fisk, skaldyr, lever og æg. Fjerkræ kan være en god kilde til selen, mens svine- og oksekød også kan give mindre bidrag. For vegetarer og veganere indeholder ris og risbaserede produkter generelt en hæderlig mængde selen. Mindre mængder forekommer i sojabønner. Solsikkefrø, sesamfrø og hørfrø har alle et relativt højt indhold af selen, men indtages normalt i mindre mængde.

Hvis man følger de officielle kostråd og spiser en varieret kost er det tilsyneladende ikke en større udfordring at nå op på den officielle anbefalede dagsdosis for selen. Spørgsmålet er dog om den anbefalede dagsdosis bør opjusteres.

Selentilskud

I kosttilskud forekommer selen i tre forskellige forbindelser: uorganisk selen, organisk selen og gærselen. Uorganisk selen kan forekomme i kosttilskud som selensalte – natriumselenit eller natriumselenat. På denne form er selen opløseligt i vand, og kan optages i kroppen med omkring 50% effektivitet. Mange multivitaminpræparater indeholder uorganisk selen. Planter, der optager uorganisk selen fra jorden indbygger det i organiske forbindelser, bundet til aminosyrer (methionin eller cystein), som gør selen lettere tilgængelige for vores krop når vi indtager det. L-selenemethionin kan fremstilles kunstigt og anvendes ofte i selentilskud. Denne form optages godt i kroppen og er benyttet i en række studier af selens virkning. Gærselen fremstilles ved dyrkning af gær i et selenrigt substrat. Der kan være store forskelle på kvaliteten af fremstillet gærselen, og optageligheden af selen i disse produkter derfor kan variere. Benyttes et præparat baseret på gærselen, kan der med fordel vælges et fra en producent med et standardiseret indhold. Denne type præparat er også benyttet i en række videnskabelige studier.

Tilskud på trods af højt indtag af fisk og skaldyr?

For at vende tilbage til artiklen i naturli, som jeg tog udgangspunkt i, så er et af selens egenskaber i kroppen, at det kan binde og neutralisere skadelige effekter af kviksølv. Artiklen angiver i den forbindelse, at et højt indtag af selen, ved at øge indtagelsen af fisk og skaldyr, formentlig ikke kommer kroppen til gode i form af en øget tilgængelighed for førnævnte enzymsystemer, da selenet i stedet bliver brugt til at neutralisere fiskens indhold af kviksølv. Der henvises til et dansk forskningsprojekt, som jeg desværre endnu ikke har fundet referencen til. Det peger dog på, at det kan være en god idé at supplere sin kost med et tilskud af selen, medmindre man generelt har et væsentligt indtag af æg, indmad, og kød.

Sammenfattende er mit indtryk, at der for den almindelige dansker kan være en sundhedsmæssig værdi i at indtage et tilskud, for at nå op på et optimalt niveau af selen i kroppen. Et optimalt indtag ligger formentlig på 100-130μg selen om dagen. De fleste almindelige multivitaminpræparater indeholder selen, dog ofte som det uorganisk selenat, der optages lidt mindre effektivt.

 

Den mest interessante, lettilgængelige artikel jeg har læst om selen er Selen – mineralet, der forsvandt fra vores fødevarer fra sundforskning.dk, som klart kan anbefales at læse.

 


Kilder:

Amalgam: Sølvplomber spøger endnu. Malene Tonnung. naturlig, marts 2017.

Anvendelse og virkning af Selen. Kræftens Bekæmpelse. 7.1.2013

Dokumentation – virkninger og bivirkninger ved selen. Kræftens Bekæmpelse. 7.1.2013

Selen. Kræftens Bekæmpelse. 7.1.2013

Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT): Questions and Answers. National Cancer Institute.

Selen. Netdoktor.dk. 13.1.2009.

Kan stofskiftet forbedres med selen? HealthandScience

Selen – mineralet der forsvandt fra vores fødevarer. Sund forskning

1 Kommentar

  1. Fint indlæg omkring spormineralet selen. Mangel på dette stof er udbredt flere steder i Europa (herunder Danmark), pga. landbrugjordens ringe indhold af selen. Klimaforandringerne påvirker også dette negativt. Selenindholdet i jorden blev fornyligt kortlagt af et forskerhold fra Schweiz: http://www.pnas.org/content/114/11/2848

    Artiklen koster desværre penge, men dette link viser et godt billede, der stammer fra orginalartiklen: https://www.pharmanord.dk/CKFinderJava/userfiles/images/2017/Country-specific/DK/DK_Selenium_Europemap_470x620px.png

    Tilad mig at dele en anden hjemmeside, som er virkelig kan anbefales til alle, der gerne vil have dydbegående viden omkring selen: http://selenmangel.dk/meget-selen-dagligt/

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*