Andreas Moritz: Cancer er IKKE en sygdom!

Om Andreas Moritz

Andreas Mortiz er, eller var, en guru for alternativ behandling (med egne ord medical intuitive). Han døde i 2012, men hans virksomhed kører videre nærmest som intet var sket. Faktisk opdateres hans facebook-side i en lind strøm med citater, der jævnligt får følgere til at stille ham spørgsmål, uvidende om, at han ikke længere er her.

Han blev født i Tyskland i 1954, og efter at have slået sig ned i USA i 1998 etablerede han sit Ener-Chi Wellness Center og forfattede en lang række bøger om alternativ healing.

En kontroversiel bog

Et års tid inden Mortz’ død faldt jeg over bogen Cancer is NOT a Disease – It’s a survival mechanism, som også er udgivet på dansk under titlen Kræft er ikke nogen sygdom – Det er en overlevelsesmekanisme. Jeg købte bogen da jeg blev provokeret af det budskab som fremhæves. Umiddelbart var jeg en smule beroliget efter at have læst bogen; der var så mange udsagn, som var ukorrekte, udokumenterede og ulogiske. Men eftertanken blev alligevel, at for læsere uden faglig indsigt, måske i desperat søgen efter en mirakuløs behandling, kunne dette alligevel ende som en tilsyneladende lødig inspirationskilde. Det fremgår desværre alt for tydeligt fx på de customer reviews, der kan findes om bogen på amazon.com – selv 7 år efter udgivelsen af den seneste udgave.

 

Råd, der kan gøre ondt værre

Præmissen for bogen er, at cancer rent faktisk er et af kroppens naturlige forsvar mod en ubalance eller sygdom, der er opstået af andre årsager. Sat på spidsen, betyder det ifølge Moritz, at fokus skal flyttes væk fra at behandle selve canceren til at genoprette ubalancen, hvad enten den er af fysisk eller følelsesmæssig karakter. Når balancen er genoprettet forsvinder canceren af sig selv.

Almindeligvis vil man ikke møde mange indvendinger, hvis man mener, at det er selvforskyldt hvis en person, der har kæderøget i 30 år udvikler lungekræft. Moritz’ opfattelse af årsagen til cancer tillægger dog cancerpatienter et langt større ansvar for deres diagnose; da cancer ikke opstår ved et ‘uheld’, men er en bivirkning som følge af handlinger, der har ført krop og/eller sjæl i ubalance – bevidst eller ubevidst.

Moritz’ anbefalinger lægger også op til at undlade at følge de etablerede behandlingstilbud, da de netop fokuserer på at behandle og fjerne canceren. Det er imidlertid en strategi, der kan gøre ondt værre. Der er ingen tvivl om, at der er patienter, som dør som følge af deres behandling i det etablerede system. Det er dog for sort/hvidt at anskue de traditionelle behandlingsformer som en konspiration styret af medicinalindustrien. Der er talrige eksempler på cancerformer, hvor de traditionelle behandlingsformer har øget overlevelsen markant. Det er vigtigt at bemærke, at hvor overbevisende det end kan virke når enkelte succeshistorier trækkes frem, så er der intet statistisk belæg for at den type alternativ behandling, som Moritz henviser til, virker. Det er derfor disse cases bliver så fremtrædende i ‘salgsmaterialet’.

Skulle man føle sig fristet til at følge nogle af Moritz’ råd bør man dog bemærke, at hans bog indledes med ca. en halv sides disclaimer, der blandt andet omfatter: This book is not intended to replace the advice and treatment of a physician who specializes in the treatment of diseases. Any use of the information set forth herein is entirely at the reader’s discretion The author and publisher are not responsible for any adverse effects or consequences resulting from the use of any of the preparations or procedures described in this book. 

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på en arbejdsgang, som ikke blot er karakteristisk for Moritz, men for andre alternative ‘guruer’ inden for dette felt; med den ene hånd kritiserer de den etablerede lægeverden for at være i lommen på medicinalindustrien, der kun har fokus på indtjening, mens de med den anden hånd rask væk tilbyder alternative behandlingsmuligheder – mod betaling naturligvis. Ved gennemlæsning af Moritz Cancer is NOT a Disease tilbydes man således andre bøger til oplysning, telefonkonsultation, køb af healende kunst, krystaller mm.

 

Cancer is NOT a disease – eksempler på Moritz’ fejltolkninger

Citater fra bogen er på engelsk, da det er den version jeg har; jeg nærer ikke ønske om at smide flere penge efter denne udgivelse.

 

Cancerceller skader ikke kroppen

Cancer cells are not part of a malicious disease proces. When cancer cells “spread” (metastasize) throughout the body, it is not their purpose or goal to disrupt the body’s vital functions, infect healthy cells and obliterate their host (the body)… Cancer cells, like all other cells, know that if the body dies, they will die as well… It has never been proven that cancer cells move around the body and indiscriminately form new colonies of cancer cells. Rather, new colonies may grow for the same reason as the previous ones did… A cancerous tumor is neither the cause of progressive destruction nor does it actually lead to the death of the body. There is nothing in a cancer cell that even remotely has the ability to kill anything (pp 32-33).

I ovenstående udsagn lykkes det Moritz at påføre cancerceller en egen bevidsthed – en bevidsthed om at kroppen skal holdes i live for at cellerne selv kan overleve. Det er lige lovlig søgt og uden basis i nogen videnskab, inklusive pseudovidenskab, at tilskrive cancerceller en bevidsthed om kroppens velbefindende i forhold til egen overlevelse. Derudover fremfører Moritz, at det ikke er bevist, at cancerceller kan metastasere. Det kan ikke være mere forkert, og må skyldes, at han under sin research fuldstændig har afholdt sig fra at kigge i den videnskabelige litteratur. Faktum er, at det ofte er ret tydeligt at se hvorvidt en tumor i et væv rent faktisk er opstået i vævet eller er opstået på baggrund af celler ankommet andetsteds fra. Eksempelvis vil metastasering af et brystcarcinom til knoglevæv give ophav til en tumor bestående af celler, der tydeligvis ikke har ophav her, men til gengæld har samme karakteristika, som den oprindelige tumor i brystet. Derudover kan der relativt ofte detekteres cirkulerende cancerceller i blodet hos patienter for en del cancerformer. I mange videnskabelige forskningsarbejder benyttes musemodeller til at teste tumorigeniciteten af cancerceller. Utallige gange er det påvist, at efter indsættelse af humane cancerceller under huden kan disse celler vokse op til en tumor, hvorfra celler løsriver sig, ender i blodbanen og transporteres til fx lunger, hvor det etablerer nye tumorer. Beviset for, at det er metastaser fra den oprindelige tumor er, at tumorcellerne i lungevævet er af human oprindelse lige som den primære tumor. Efter Moritz’ beskrivelse i sin bog får han det til lyde som om, at cancerceller hverken har til hensigt eller er i stand til at gøre skade på kroppens normale celler og væv. Det er også direkte forkert. Når tumorceller på den ene eller anden måde ender i et af kroppens vitale organer kan de gøre stor skade på den normale funktion af vævet. Skulle man på nogen måde være i tvivl kan man kaste et blik på nedenstående billede.

Lever med et stort antal metastaser (de lyse områder). Fremvæksten af tumorvævet har helt tydeligt været på bekostning af det normale levervæv.

Bakterier i kroppen

Have you ever wondered why we have more bacteria in our body than we have cells? Most bacteria are produced inside the body, whereas relatively few enter it from the outside. The body also “grows” bacteria from tiny, indestructible colloids of life in our blood and cells… As the cell’s environment becomes acidified and toxic, the protits turn into microorganisms that are designed to break down and remove dead cells, toxins, and metabolic waste-products that the body is unable to remove. If further destruction of dead, weak cells and other waste is required, the protits become viruses and, eventually, fungi (p 34).

Denne teoretiske betragtning omkring dannelse af mikroorganismer i kroppen nærmer sig oldtidens opfattelse af at liv almindeligvis kunne opstå ved spontan genese. Benævnelsen af såkaldte protits i kroppen kan tilskrives en tysk forsker ved navn Günther Enderlein, der beskrev fænomenet i 1920’erne. Enderleins resultater bygger imidlertid videre på franske Antione Bechamps beskrivelse af microzyma. Hvorfor Moritz og en skare af andre proponenter af alternativ medicin har valgt at genoplive denne microzym-teori har undret mig. Ind til jeg fandt et par sætninger i Moritz’ bog, der giver indblik i den krogede logik hos visse alternative behandlere: “Like cancer, however, an infection is not a disease. Rather, it is a sophisticated, combined attempt by the body and microbes to avert the suffocation and poisoning caused by accumulated toxic waste material in its tissues, the lymphatic system, or the blood.” Faktum er dog, at ligesom for oldtidens opfattelse af spontan genese, er hypotesen om denne såkaldte pleomorphisme for længst tilbagevist.

 

 

Muterede gener er ikke årsag til udvikling af cancer

A common consensus among the majority of the medical and lay population holds that the gradual “degradation” of normal cells into cancer cells is due to random mistakes that the body somehow makes, perhaps of hereditary reasons, often called genetic predisposition. This theory not only defies logic, but also the intrinsic purpose of evolution (p 47). It is important to understand that genes do not mutate because they become “bored” with being “normal” or because they want to become malignant. Rather, they are left with no other choice but to mutate, which allows them to survive a hostile, toxic “tumor milieu” that has been created by factors other than genetic ones… As difficult as this may be to come to terms with, defective genes cannot be the cause of cancer… Genetic blueprints are not capable of causing or perpetuating diseases (p 9).

Inden for cancerbiologi defineres traditionelt to hovedgrupper af gener, som er involveret når en normal celle ændres til en cancercelle; oncogener og tumor suppressor gener. Hvor aktivering af oncogener stimulerer cellen til at dele sig og holde sig i live vil inaktiverende mutationer i tumor suppressor gener lede til at forskellige ‘stopklodser’ ikke aktiveres fx ved beskadigelse af DNA. Derfor spiller mutationer i disse gener en central rolle i årsagsforklaringen på udvikling af cancer. Andre ikke-mutagene faktorer kan også være nødvendige for cancerprogression, men mutationer er det centrale udgangspunkt.

I bogen slipper Moritz ikke afsted med at argumentere for, at mutationer i gener ikke forårsager cancer. Han forsøger end ikke at bortforklare, hvorfor cancer kan være arveligt betinget. Ifølge Moritz udlægning skulle kvinder med medfødte mutationer i BRCA1 genet fx ikke være mere disponeret for udvikling af brystcancer end kvinder generelt. Som de fleste nok er klar over har kvinder med bestemte BRCA1 mutationer en kraftigt forhøjet risiko for at udvikle brystcancer. Det samme gør sig gældende for en række andre gener.

 

Cancer er ikke en sygdom

The cancer we generally refer to as disease is not actually a disease at all; rather it is an extended immune response to help clear up an existing condition of congestion that suffocates a group of cells…The body uses the cancer to keep deadly carcinogenic substances and caustic metabolic waste matter away from the lymph and blood and, therefore, from the heart, brain, and other vital organs. Killing off cancer cells would in fact jeopardize its survival (pp 48-49)… Certainly in primary cancer, the tumor is never health-endangering or life-threatening (p 29).

Naturligvis kan primær cancer være livstruende i sig selv, hvis den opstår i et livsvigtigt organ; fx primær tumorer opstået i hjernen, eller leukæmi. En primær tumor kan også opstå i et ikke-livsvigtigt organ (fx brystet) og efterfølgende metastasere til livsvigtige organer (fx hjernen eller lungerne).

Gigantisme (Kæmpevækst) er en tilstand, der skyldes overproduktion af væksthormon dannet i hypofysen. I langt de fleste tilfælde er årsagen en tumor dannet i hypofysen.

Cancerceller i en tumor

The cells of a malignant tumor are surrounded by a layer of fibrin that is 15 times thicker than that which surrounds healthy cells. All cancer cells are damaged or wounded. The fibrin coating protects cancer cells against deadly phagocytes, killer lymphocytes and cytokines (p78).

Det første jeg bed mærke i ved dette udsagn er, at Moritz her rent faktisk benytter benævnelsen malign (ondartet) tumor. Heri ligger implicit, at tumoren ikke er hensigtsmæssig for kroppen. Den væsentligste pointe er dog, at Moritz tilsyneladende aldrig selv har taget cancer i nærmere øjensyn. Jeg har selv studeret hundredevis af primære carcinomer i et mikroskop, og (desværre) ser mange af cellerne ofte ud til at stortrives i deres omgivelser. Desuden fremstår cancercellerne typisk ikke med det tykke lag af fibrin, som Moritz beskriver. Endnu et eksempel på, at han har hørt eller læst en løs påstand et sted, som han efterfølgende benytter til at argumentere for sit alternative verdensbillede, uden at følge op på om udsagnet er validt eller ej.

 

Cancer og sollys

On the other hand there is not a single scientific study which can prove that sunlight itself is responsible for causing skin cancers or other illnesses… When skin is  exposed to the sun, melanocytes produce more pigment, causing the skin to tan, or darken, and your melanocytes stat producing melanin on overdrive. However when you wear sunglasses, this process  becomes disrupted. Instead of kick-starting the melanocyte production to protect your skin against sunburn, your pituitary gland thinks it is getting dark outside and, thus, it greatly reduces production of melanocyte-stimulating hormones. Subsequently, your skin produces less melanin, which causes it to be less protected and, in turn, become damaged (p 93).

På den ene side antyder Moritz her, at solens UV stråler ikke giver kræft. På den anden side kan man få skader på huden, hvis man ikke opholder solen uden ‘beskyttelse’, inklusive solbriller. At UV stråling er mutagen kan der ikke herske megen tvivl om. Et væsentligt formål for melanocytternes fordeling af melanin til de omkringliggende epidermale celler er netop at beskytte bl.a. stamcellernes DNA fra mutationer. Moritz har fremsat postulater om, at kræftfremkaldende mutationer ikke vil opstå på baggrund af udefrakommende påvirkninger, hvilket er i modstrid med den almindelige opfattelse af carcinogen påvirkning. Jeg vil lade min argumenteren stoppe her, og blot konstatere, at Moritz er på tynd is, og at det er særdeles ufornuftigt at tage hans anbefaling for gode varer. Hvad angår teorien om forbindelsen mellem at bære solbriller og en forøgelse af risikoen for at udvikle solskader på huden, så er det en idé han har overtaget fra en dr. Sharon Moalem, der fremsatte den i sin bog Survival of the Sickest. Der er absolut ingen efterfølgende undersøgelser, der har støttet antagelsen, så der er tale om endnu en kontroversiel løs påstand. Det efterlader mig med et indtryk af at Moritz har inkluderet mange af disse alternative opfattelser af hvad der er sundt og skadeligt med betegnelsen pseudovidenskab som udvælgelseskriterie.

Graf over den internationale variation i forekomst af modermærkekræft. Det er ganske påfaldende, at lande som Australien og New Zealand, der har mange timer med kraftigt sollys, og hvor en stor del af befolkningen er af nordeuropæisk afstamning, har en væsentlig højere incidens.

 

At bære BH øger risikoen for at udvikle brystcancer

There are other factors that affect proper lymph drainage and circulation. Regularly wearing a bra impairs the proper blood flow of lymph and may greatly increase the chance of developing breast cancer (p 147).

Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til er der ikke fakta, der underbygger, at BH’er generelt skulle obstruere lymfesystemet, som er i kontakt med brystkirtelvævet, særligt da de relevante lymfeknuder sidder ved armhulen. Da jeg læste Moritz fremlægning af resultaterne hæftede jeg mig ved, at man som minimum burde tage højde for eventuelle forskelle i bryststørrelse mellem de der går med BH og de, som ikke gør. Større bryster vil kunne korreleres til tilstedeværelsen af potentielt flere celler hvor i cancer kan opstå eller simpelt til overvægt, der er korelleret til cancerudvikling. Denne mulige sammenhæng nævnes overhovedet ikke af Moritz. Til gengæld, da jeg åbnede en af de videnskabelige artikler han for en sjælden gangs skyld havde henvist til, var forskernes konklusion noget forskellig fra Moritz; de relaterede den øgede risiko for udvikling af brystcancer til bryststørrelse og personens fedtprocent snarere end til BH’en – en ellers ganske relevant overvejelse (link til abstract). I sin bog henviser Moritz også til Singer og Grismaijer, der skrev Dressed To Kill i 1995. Denne bog har helt sikkert bidraget til opfattelsen af, at der kan være en sammenhæng mellem BH og brystcancer. Imidlertid gik de ikke så videnskabeligt til værks og tog ikke højde for andre åbenlyse risikofaktorer som alder og fedtprocent. I 2014, efter Moritz død, blev der publiceret et videnskabeligt arbejde, der fastslår, at der ikke er sammenhæng mellem at bære BH og udvikling af brystcancer (link til abstract).

 

Mikrobølgeovne

Her er hvad Moritz mener om mikroovne:

Do you ever wonder what microwaves do to water, food and your body? Russian researchers have found decreased nutritional value, cancer-making compounds, and brain-damaging radiolytics in virtually all microwave-prepared foods. Eating microwave-prepared meals can also cause loss of memory and concentration, emotional instability, and a decline in intelligence, according to the research… In addition, all micowave ovens have unavoidable leakages. Hence, the radiation accumulates in the kitchen furniture, becoming a source of radiation itself… While the Russian government banned microwave ovens in 1976 for a good reason, these appliances play a prominent role in the daily cooking routines at 9 out of 10 American homes (pp 155-157).

Hverken Moritz, eller nogen anden for den sags skyld, kan referere til videnskabelig dokumentation, der underbygger, at fødevarer eller vand tilberedt i mikrobølgeovn giver de ovennævnte skadevirkninger. Moritz er formentlig faldet over et dokument af en vis William P. Kopp. Dokumentet er imidlertid et fabrikat uden nogen som helst dokumentation for de postulater, der fremføres. At mikrobølger ophobes i omgivelserne, som herefter selv afgiver stråling er et udsagn som vil kunne få en fysiker til at trække overbærende på smilebåndet. Endelig er det en myte, at Sovjetunionen indførte et forbud mod mikrobølgeovne i 1976. Moritz er ganske simpelt hoppet med på ukritisk at videregive en skrøne – igen baseret på det famøse dokument af William P. Kopp (læs mere her).

Russisk mikrobølgeoven anno 1981. Fra www.snopes.com.

HIV og AIDS

Det er ikke en del af bogens pointer, men er med i bogen for at promovere andre af Moritz skrifter. Og det illustrerer nok meget godt Moritz’ verdensforståelse:

Contrary  to common belief, no scientific evidence exists to this day to prove that AIDS is a contagious disease… On the other hand , published research actually proves that HIV only spreads heterosexually in extremely rare cases and cannot be responsible for an epidemic that involves millions of AIDS victims around the world… Increasing evidence indicates that AIDS may be a toxicity syndrome or metabolic disorder that is caused by immunity risk factors, including heroin, sex-enhancement drugs, antibiotics, commonly prescribed AIDS drugs, rectal intercourse, starvation, malnutrition, and dehydration (pp 217-218).

Jeg kan simpelt hen ikke gennemskue motivet for at fremføre en så åbenlys vingeskudt konspirationsteori. Det er dog et blændende eksempel på, hvor farligt det kan være, hvis godtroende følgere blindt tager denne type alternative verdensopfattelse til sig.

 

I den danske udgave af bogen tilskrives Moritz som værende en af verdens førende forskere inden for den alternative medicinske forskning.

Det taler vist for sig selv!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*