Har Dr. Jeffry Life fundet ungdommens kilde?

Læsere af denne blog er måske bekendt med, at mine indlæg er arrangeret i kategorier. Med dette indlæg var jeg meget i tvivl om det hører til kategorien Inspiration eller Det kritiske øje. Dr. Jeffry Life er en velartikuleret mand, med indsigt og ikke mindst en opsigtsvækkende fysik. Han er samtidig kontroversiel idet hans fremgangsmetoder er diskutable i forhold til sundhed. Jeg valgte at lægge dette indlæg under Anti-aging.

Jeffry Life er en tidligere privatpraktiserende læge, som nu leder The Life Center for Healthy Aging i Charleston, West Virginia, USA.

Ifølge Dr. Lifes egen genfortælling af sit karriereskifte kom det sig af hans egen helbredssituation som 59-årig. På det tidspunkt var han generelt ude af form og overvægtig. Han besluttede sig for at efterleve de råd, han i sit daglige virke gav til andre. Efter en drastisk kostomlægning og omfattende træning stillede han op i en før/efter konkurrence (Bill Phillips’ Body for LIFE challenge) – og vandt.

Cirka tre år senere fandt Dr. Life, at alderen begyndte at trykke på trods af en vedholdende sund livsstil – fedtet vendte tilbage på kroppen mens musklerne, energien og sexlysten begyndte at svinde ind. Det var på dette tidspunkt, at han blev opmærksom på den vitaliserende effekt af hormontilskud, inklusive testosteron og vækshormon. Dr. Lifes baggrund for at begynde at medicinere sig med testosteron, DHEA og væksthormon var en kontakt til Cenegenics Medical Institute i 2003, som i deres behandlingsprogram anbefaler “normalisering” af hormonniveauer til det som svarer til da man var yngre. Det er dog stadig et kontroversielt emne, og det diskuteres endnu hvorvidt terapeutisk hormon-tilskud er sundt eller potentielt skadeligt.

I sin bog fra 2011, The Life Plan, plæderer Dr. Life for at det bestemt ikke er uforsvarligt, at ordinere hormontilskud under kontrollerede forhold.

If your test comes back with a testosterone level in the 100-200 range a traditional doctor may say, “Well, Joe, you’re okay. You’re in the normal range.’ What he or she isn’t saying is that low-range normal is the equivalent of getting a D-minus on your report card. I don’t want to be low-grade anything. I want to be at the top of my game, especially when it comes to two very important parts of my life: my health and sex. Staying in the upper range means having a testosterone level of 900, 1000 or even 1100. Dr Life, citeret fra The Life Plan.

Jeffry Life er altså fortaler for at man kan justere sit hormonniveau svarende til da man var teenager. Det gør måske de opsigtsvækkende fotos af en 70+ Dr. Life i bar overkrop lidt mere meningsfulde.

Hvem kunne ikke tænke sig en strandklar atletisk funktionel krop, der udstråler energi, vitalitet og libido i overflod – som 75-årig?

Det afhænger nok af prisen…

Én ting er selve prisen. I Danmark skal man have tydelige tegn på klinisk hypogonadisme før hormonbehandling kan komme på tale. Du kan ikke bare betale dig til det. I USA er der læger, som er villige til at kalde det for lave niveauer, hvis du ikke længere har testosteron eller væksthormon cirkulerende i samme omfang som da du var i 20’erne. Det er dog ikke billigt. Særligt er adgang til lægeordineret væksthormon forbundet med en væsentlig udgift. En Executive Health Plan på Dr. Lifes klinik koster ifølge uofficielle kilder >$1000 om måneden. For dette får man så også den store tur med omfattende helbredstjek, løbende fulgt op af regelmæssige blodprøver så man kan blive afstemt på alle tænkelige parametre, omfattende cirkulerende hormoner. Dette gør automatisk, at disse ‘foryngelseskure’ bliver forbeholdt den økonomiske elite, som i forvejen har midler til at føre en sund livsstil.

En anden ting er naturligvis om prisen for en stærk og atletisk fysik er bivirkninger i form af følgesygdomme. Et argument er, at der er en biologisk ræsonnement for at koncentrationen af cirkulerende hormoner falder med alderen; at det giver beskyttelse mod visse sygdomme som f.eks. udvikling af kræft.

Spørgsmålet er dog om der er sundhedsmæssige fordele ved hormonterapi af ældre som simpelt hen opvejer eventuelle bivirkninger. Mange ældre oplever at deres muskulatur stille og roligt svinder ind (sarkopeni) til et niveau, hvor de bliver kraftigt begrænset i deres evne til fysisk aktivitet. Tænk hvis man kunne bibeholde størstedelen af sine fysiske evner til man er langt over 80? Det ville givetvis forøge livskvaliteten hos mange ældre.

Jeg tænker, at der før eller siden kommer meget mere viden om optimale niveauer af cirkulerende hormoner  hos ældre mænd og kvinder. Kombineres dette med teknologiske landvindinger inden for blodprøvetagning og analyse (i stil med Elisabeth Holmes og Theranos’ vision, bare i virkeligheden) vil det åbne op for individualiseret ‘finjustering’ og balancering af hormoner. Forhåbentlig som en del af offentlig lægepraksis da der i sidste ende vil være potentiale til en samfundsøkonomisk gevinst – længere tid på arbejdsmarkedet, færre plejehjemspladser og færre indlæggelser.

Tilskud af hormoner eller ej; Jeffry Life er ikke kommet sovende til den krop han har præsenteret på fotos og videoer. Det har krævet en indsats, både ved middagsbordet og i træningslokalet. Så i alt fald dér skal han have credit. Om han så også ultimativt fortjener at blive kategoriseret under Inspiration på denne blog afhænger af konklusionen af fremtidige forskningsresultater.

 

Se eventuelt dette nyhedsindslag fra SBS Dateline tilbage fra 2013, hvor både Jeffry Life og andre mere kritiske røster kommer til orde.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*