Udviklingen af fedme i Danmark – markant eller ej?

Efter at have kigge på KRAM-undersøgelsens resultater udgivet i 2009 blev jeg opmærksom på, at der er lavet opfølgende undersøgelser i både 2011 og 2013, udført for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed og udgivet under Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil.

Det fik mig til at vende tilbage til rapporten fra The Nordic Monitoring System (NORMON,) der udkom i starten af 2017. Her blev der bl.a. dokumenteret en markant stigning i antallet af svært overvægtige kvinder fra 2011 til 2014 (en stigning fra 11.3% til 15.2%) – et resultat, der blev trukket frem i danske medier.

Dette trend burde også afspille sig i data fra Den Nationale Sundhedsprofil, når tallene fra 2010 og 2013 sammenstilles. Som for NORMON benytter Den Nationale Sundhedsprofil sig af BMI-værdier på baggrund af indrapporterede data og inddeler i overvægt/svær overvægt (fedme) ved et BMI ≥25 og svær overvægt (fedme) ved BMI ≥30.

Det interessante er imidlertid, at rapporten fra 2013 ikke kan konstatere en generel stigning i andelen af overvægtige eller svært overvægtige (fede), hverken for mænd eller kvinder.

Hvis der ses på overvægt i alt er tallene for mænd 54.4% i 2010 og 54.3% i 2013. For kvinder er tallene 39.4% i 2010 og 40.7% i 2013 – en lille men ikke signifikant stigning. I disse tal gemmer sig de svært overvægtige (fede). For mænd er udviklingen gået fra 13.9% i 2010 til 14.3% i 2013, og for kvinder fra 13.2% til 14.0% – igen en lille, men ikke signifikant stigning.

Forskellene på disse tal og de, der er indhentet i NORMON-undersøgelsen kan ikke kun skyldes forskydningen i tidspunkterne for dataindsamlingen, men må afspejle den usikkerhed, der er i forbindelse med at benytte data, som indrapporteres på denne måde.

For at komplicere tingene yderligere fandt jeg data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysisk aktivitet (DANSDA) med tal for fedme fra 2005-2008 og 2010-2013. Om disse tal er en del af NORMON-data kan jeg ikke lige gennemskue (begge projekter involverer DTU Fødevareinstituttet). Under alle omstændigheder afspejler de samme trend med en signifikant stigning i andelen af fede kvinder fra 12.6% i 2005/08 til 15.0% i 2011/13. For mænd er udviklingen gået fra 14.2% i 2005/08 til 15.4% 2011/13 – et trend, men dog ikke signifikant.

  • Baseret på variation mellem forskellige undersøgelser vil jeg se frem til de fortsatte afrapporteringer fra både NORMON og Den Nationale Sundhedsprofil – flere datapunkter over en længere årrække vil givetvis give et mere præcist billede af eventuelle trends i forhold til udvikling i danskernes sundhed eller forfald.

Danskernes Sundhed – Den nationale Sundhedsprofil 2013. Sundhedsstyrelsen 2014.

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil for 2010 og 2013. www.sundhedsprofil2010.dk

Flere overvægtige danske kvinder. DTU Fødevarinstituttet 2015

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*