Ændring i sundhedsstatus i Danmark, 2011 vs 2014 (NORMON)

Der er netop udkommet en rapport om sammenlignende undersøgelser udført i 2011 og 2014 i de Nordiske lande vedrørende kost, fysisk aktivitet, overvægt, rygning og alkoholforbrug fra The Nordic Monitoring System (NORMON). Det danske bidrag til rapporten kommer fra DTU Fødevareinstituttet. I nedenstående graf ses de opsummerede data for alle deltagende lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) for voksne i alderen 18-65 år.

Grafer over procentfordeling ifht. usund kost, inaktivtet, højt niveau af skærmtid, overvægt/fedme og fedme for voksne (18-65 år) i de nordiske lande – sammenlignet mellem 2011 og 2014 (The Nordic Monitoring System).

Når de to årstal (2011 & 2014) sammenlignes ses der overordnet negative (usunde) ændringer i forhold til kost og overvægt. Hvis der dykkes ned i data er der specifikke forskelle mellem landene, mellem køn og alder.

I det nedenstående har jeg selekteret nogle data fra rapporten, hvad angår overvægt og fysisk aktivitet.

 

Overvægt og fedme

Definitionen af om personer er overvægtige og fede blev bedømt på baggrund af BMI (body mass index), som ikke nødvendigvis er retvisende for alle, men statistisk set stemmer godt overens med overvægt. Personer med et BMI på 25 eller over blev bedømt som overvægtige (OW), og de der havde en BMI på 30 eller over blev subklassificeret som fede (OB).

Grafik: Dr Nyheder.

Totalt set var 47.3% af voksne danskere overvægtige i 2014 (mod 46.5% i 2011). Hvis der ses på decideret fedme var tallet totalt set 14.8% i 2014, hvilket er en stigning på 2% fra 2011 (12.8%). Det er kvinder der bidrager til den stigning, der ses – 15.2% i 2014 mod 11.3% i 2011. Det betyder at procentdelen af fede danske kvinder rent faktisk overstiger tallet for mænd. Stigningen kan anses som en bekymrende udvikling, da der anses at være negative helbredsmæssige konsekvenser af fedme. I Norge og Island sås ligeledes en stigning i procentdelen af fede kvinder, mens det i Finland kunne ses for mænd. Der er dog stadig en større procentdel danske mænd som samlet set er overvægtige/fede i forhold til kvinder (55.9% vs 38.3%). Med hensyn til aldersfordeling nævner rapporten et fald i procentdelen af danske overvægtige/fede 18-24 årige (32.4% i 2011 til 23.9% i 2014), mens er der en stigning for de 45-65 årige (overvægt: 51.6% i 2011 til 56.3% i 2014 & fedme: 14.0% i 2011 til 17.5% i 2014). Så gruppen af seniorer har en væsentlig andel af de overvægtige danskere. Helbredsmæssigt har det dog først negative konsekvenser for helbredet i denne aldersgruppe ved et BMI >30, altså ved fedme.

 

Fysisk aktivitet

Her blev der indhentet data omkring fysisk aktivitetsniveau i fritiden opdelt i moderat aktivitet(moderate intensity physical activity, MPA) og intens aktivitet (vigerous intensity physical activity, VPA), angivet i timer pr. uge (h/wk) – sammenlagt betegnet for MVPA (moderat + intens aktivitet).

I tabellen er angivet totale værdier for alle nordiske lande opdelt i aldersgrupper. Generelt er der ingen nævneværdige ændringer fra 2011 til 2014 i forhold til den tid der bruges på fysisk aktivitet. Gennemsnitligt, set over alle aldersgrupper, ligger tallet på omkring 5 timer pr. uge (MVA+VPA), hvilket er over det anbefalede minimum. I aldersgruppen 18-24 år observeredes en stigning i andelen af inaktive.

Specifikt for Danmark fandtes en lille stigning i gennemsnitstiden brugt på moderat og intens aktivitet, uden en stigning i andelen af inaktive, til forskel fra de generelle tal for Norden. Andelen af inaktive var ikke forskellig blandt mænd og kvinder. Andelen af meget aktive (Highly active) var højere blandt mænd. For danske kvinder sås en lille generel stigning i gennemsnitstiden brugt på fysisk aktivitet. Der blev ikke nævnt tal for specifikke aldersgrupper for de danske data.

 

For at opsummere, så er der en lettere bekymrende udvikling i andelen af fede kvinder i Danmark. Samtidig er der en uændret andel af fede mænd. En væsentlig andel af disse hører til 45+ aldersgrupperne. På længere sigt er det dog positivt, at der kan ses et fald af fede unge i aldersgruppen 18-24 år mellem 2011 og 2014.

Da fysisk aktivitet kan forbindes med helbredsfremmende effekter, må det anses som positivt, at der for Danmark kunne ses en stigning (om end lille) i gennemsnitstiden brugt på fysisk aktivitet.

 


Kilde:

The Nordic Monitoring System 2011-2014. Matthiessen J, Andersen LF, Barbieri HE, Borodulin K, Knudsen VK, Kørup K, Thorgeirsdottir H, Trolle E and Fagt S. TemaNord 2016:561. ISBN 978-92-893-4798-3

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*