Har mennesket en maksimal levealder?

På det seneste har der været en del opmærksomhed omkring stigningen i levealder i den vestlige Verden – et fænomen, som også opleves i Danmark. Eksempelvis er der aktuelt mere end 1000 personer i Danmark, som er over 100 år, og eksperter forudsiger at der i fremtiden vil blive flere (læs her).

Der er endda nogle, som ikke umiddelbart vil sætte en øvre grænse for hvor gamle vi kan blive. Eksempelvis har aldersforsker Rudi Westendorp fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet udtalt, at “den første person, der bliver 135 år er allerede født.”

Udsagnet er naturligvis til debat så længe det ikke er dokumenteret, men da den officielle rekord pt. er 122 år (franske Jeanne Calment, der døde i 1997), virker det måske ikke usandsynligt med tanke på de forbedrede levevilkår menneskeheden har oplevet det seneste århundrede.

Der er dog andre forskere, som mener, at der er en øvre grænse for hvor høj en alder mennesket kan opnå, og at vi formentlig allerede har set denne grænse. Jan Vijg og kolleger fra Albert Einstein College of Medicine i New York har bl.a. studeret data fra The Human Mortality Database, der indeholder oplysninger tilbage fra år 1900 indsamlet fra over 40 lande.

Kompliceret figur fra Nature-artiklen af Dong, Milholland og Vijg. (A) Angiver forventet levetid for kvinder og mænd født i et givet årstal (tal for Frankrig). Der ses en stigning fra begyndelsen af 1900-talllet, som fortsætter frem til nu (kun afbrudt af to verdenskrige). (B) Viser regressionskurver for fraktionen af personersom bliver ældre ved forskellige årstal. Stigningen forekommer at være langsommere for personer >100 år. (C) Plot, der viser, at raten for øget overlevelse daler kraftigt for personer >100 år. (D) Sammenhængen mellem årstal og ved hvilken alder, der ses den største stigning i overlevelse. Denne alder er øget med tiden, men synes at have nået et plateau omkring 1980.

På baggrund af statistiske analyser af de tilgængelige data kom de frem til at stigningen i overlevelsesrate var markant i ældre aldersgrupper, men faldt drastisk for personer >100 år – uafhængigt af hvornår de blev født. Og mens der var en kraftig stigning i personer, som blev >100 år i 1970’erne frem til 1990’erne så er det sidenhen stagneret. Så mens den gennemsnitlige levealder formentlig stadig vil kunne stige på baggrund af forbedrede levevilkår, så er der tilsyneladende en maksimal levealder, som vi allerede er stødt på. Ifølge Vijg og co. er den gennemsnitlige maksimale levealder på 115 år. Med benævnelsen ‘gennemsnitlig’ er der plads til outliers i form af f.eks. Jeanne Calment med sine 122 år. Ifølge deres beregninger er sandsynligheden for at en person bliver 125 år 1:10.000, så det er ikke umuligt, blot usandsynligt.

Deres konklusioner er publiceret i det yderst ansete tidsskrift Nature.


Kilder:

Corey Charlton. The first person to live to 135 has already been born’: Scientists say the only reason humans don’t live longer is because they don’t believe they can. MailOnline. 11.10.2015

Maximum Human Lifespan Has Already Been Reached, Einstein Researchers Conclude. Albert Einstein Einstein College of Medicine. 5.10.2016

Dong X, Milholland B, Vijg J. Evidence for a limit to human lifespanNature. 2016 Oct 13;538(7624):257-259. doi: 10.1038/nature19793

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*