Anbefalinger om fysisk aktivitet for ældre; er de utilstrækkelige?

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet opdeles i 4 aldersgrupper, og hvis du betegner dig selv for senior vil du falde i en af de to sidste: enten 18-64 år eller +65 år.

Nedenfor ses anbefalingerne som de pt. (pr. november 2017) ser ud:

Voksne: 18-64 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Ældre: +65 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.
  • Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

 

Forskellen mellem anbefalingen til de to grupper er dels at ‘kravet’ til intensiteten af aktiviteterne er skruet lidt ned for de ældre, og at for +65 gruppen er der indføjet et punkt, der uddyber, at der bør laves regelmæssige øvelser, som vedligeholder eller øger kroppens bevægelighed i form af udstrækningsøvelser, samt balanceøvelser.

Baggrunden for inklusionen af det uddybende punkt om smidigheds- og balanceøvelser for ældre er at det forebygger fald, og opretholder evnen til at varetage dagligdags funktioner.

 

I stedet for at uddybe behovet for smidigheds- og balanceøvelser burde anbefalingen efter min mening i stedet have uddybet behovet for vægtbærende styrketræning. Den gældende anbefaling om træning “som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken” er reel nok men uden uddybende kommentarer fremstår det lidt uklart, hvilken type træning det omfatter. En sætning som “lav vægtbærende styrketræning, som vedligeholder eller øger muskel- og knoglestyrken mindst 2 gange om ugen” ville være relevant.

Et øget fokus på styrketræning for seniorer og ældre giver som minimum de samme resultater som et fokus på smidighed og balance, da styrketræning også implementerer smidighed, koordinering og balance. En hæmning af udvikling af sarkopeni (aldersrelateret tab af muskelmasse) giver netop mulighed for at opretholde sin mobilitet som ældre.

 


https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*