Mænd, testosteron og levealder

Østrogen vs testosteron

Kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd. I Danmark er forskellen pt. på knapt 4 år til kvindernes fordel. En del af forklaringen er en indirekte effekt af testosteron. Det mandlige kønshormon forårsager, at mænd hyppigere har en risikobetonet adfærd, der kan lede til en tidligere død. Mænd tager fx typisk flere chancer i trafikken og er oftere involveret i voldsepisoder. Andre kønsbetingede forskelle i adfærd kan muligvis også delvist tilskrives hormonelle forskelle – inklusive at mænd hyppigere er rygere og oftere er dårligere til at søge læge i forbindelse med potentiel kritisk sygdom.

Men der er formentlig også mere direkte biologiske effekter på kroppen, som gør, at mænd lever kortere end kvinder. I 2015 skrev forskerne Ben Dulken og Anne Brunet en oversigtsartikel, hvor de fremførte resultater, der peger på, at det kvindelige kønshormon indgår i vedligeholdelse af kroppens stamceller. Alt andet lige vil en bedre opretholdelse af stamcelleaktivitet kunne lede til sundere aldring.

Noget tyder dog også på, at testosteron kan have en direkte biologisk betydning for mænds kortere levealder.

 

Lavt vs højt testosteron-niveau og dets betydning for levealderen

En udredning af betydningen af testosteron for mænds helbred og levealder er dog ikke triviel.

I 2012 udgav Kyung-Jin Min og co. en artikel baseret på historiske optegnelser over koreanske eunukker og deres gennemsnitlige levealder. En eunuk er en mand, som er blevet kastreret, typisk inden teenageårene, hvilket drastisk nedsætter niveauet af testosteron resten af livet. Sammenlignet med andre mænd fra den tid med samme socio-økonomiske status levede eunukker gennemsnitligt 14-19 år længere. At cancer i prostata stort set ikke ses hos eunukker, har endvidere været brugt som argument for, at høje niveauer af testosteron øger risikoen for cancer.

Baseret på historiske data har eunukker en højere forventet levealder end andre mænd af tilsvarende social klasse (fra Current Biology 2012, 22:R792-R793)

Nu er det formentlig svært at komme med et fyldestgørende svar på, hvor stor en del af eunukkers længere levealder er betinget af adfærd, og hvor meget der er betinget af en påvirkning af kroppens væv og organer. Det er dog sandsynligvis de færreste, som vil være interesserede i at gennemgå en tidlig kastration blot for at kunne leve længere, og dermed give afkald på væsentlige mandlige karaktertræk – heriblandt libido og evnen til at kunne forplante sig.

Et meget lavt testosteron-niveau kan give symptomer, som forringer livskvaliteten. Udover nedsat libido kan det komme til udtryk ved manglende energi, øget træthed, depression, nedsat kognitiv funktion, tab af knoglemasse samt en stigning i ratioen mellem fedt- og muskelmasse.

Lavt testosteron hos ikke-kasterede mænd kan også øge risikoen for at de udvikler bestemte sygdomme, inklusive osteoporose,  hjerte-kar sygdom og diabetes.

Et højt niveau af testosteron er dog ikke nødvendigvis korreleret med øget sundhed. En lang række bivirkninger er registreret for styrkeatleter, som har brugt anabolske steroider inklusive testosteron og testosteronlignende stoffer, som inkluderer hjerteanfald. For mænd i behandling for testosteron-mangel (TRT, testosterone replacememt therapy) har visse studier ligeledes påvist en øget risiko for hjerteanfald, mens andre ikke finder en øget risiko.

 

Den gyldne middelvej?

Mænds testosteron-niveau falder typisk helt naturligt med alderen. Efter 30 års alderen falder niveauet omkring 1% om året. Niveauet kan dog variere betragteligt, også hos ældre, og der er ikke fuld enighed om referenceintervallet for hvad der er et normalt niveau.

Måske et studie fra 2013 giver et fingerpeg om den optimale tilstand i forhold til testosteron niveau. Bu Beng Yeap og hans kolleger analyserede data på næsten 3700 mænd i alderen 70-89 i Australien, hvor de korrelerede mændenes testosteron niveau (og DHT, som er en metabolit ved omsætningen af testosteron) til deres levealder. Efter en opdeling i tre grupper (lavt, mellem og højt niveau af testosteron), viste det sig, at mændene med det laveste testosteron niveau havde den højeste dødsrate, efterfulgt af mændene med det højeste niveau. Det optimale niveau lå altså midt imellem (angivet ved et niveau for total-testosteron på 9.8 – 15.8 nmol/L, svarende til 282 – 455 ng/dL).

 

Oprethold gode sundhedsfremmende vaner hele livet for optimalt niveau af testosteron

Naturlige vaner, som er med til at opretholde et normalt niveau af testosteron i kroppen er samtidig generelt sundhedsfremmende, så det er måske slet ikke sikkert, at det som sådan er niveauet af testosteron, der har den store betydning for levealderen. Måske er det sådan, at hovedparten af de mænd som lever aktivt, spiser sundt, og undgår overvægt samtidig opretholder et optimalt niveau af testosteron i kroppen?

 


Stem Cell Aging and Sex: Are We Missing Something? Cell Stem Cell 2015, 16:588-590

The Lifespan of Korean eunuchs. Current Biology 2012, 22:R792-R793

Heavy Testosterone Use Among Bodybuilders. Mayo Clinic Proceedings 2016, 91:175-182

In Older men an optimal plasma testosterone is associated with reduced all-cause mortality and higher dihydrotestosterone with reduced ischemic heart disease mortality, while estradiol levels do not predict mortality. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2013, 99:E9-E18

Low serum testosterone and mortality in older men. Journal of Endocrinology & Metabolism 2008, 93:68-75

Testosterone and Cardiovascular Health. Mayo Clinic Proceedings 2018, 93:83-100

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*