Sammenhæng mellem øget indtag af frugt + grønt og øget mentalt velvære

Situationen omkring Corona-virus pandemien har ledt til ændringer i adfærd for de fleste mennesker for tiden – og mange er naturligvis tiltag for at mindske risiko for smittespredning.

Nogle adfærdsændringer er dog følgevirkninger af de begrænsende tiltag, som i øjeblikket griber ind i vores hverdag.

Et harmløst eksempel fra mit eget liv er, at jeg har fået lejlighed til at gennembladre uddaterede dameblade. For hovedparten af artiklernes vedkommende er det tydeligt, at jeg ikke hører til den tiltænkte målgruppe; en typisk ’gennemlæsning’ varer vel højst et par minutter.

En kortfattet artikel i majnummeret fra 2019 af Femina fangede dog min interesse. Titlen Plantebaseret godt humør henviser til nogle resultater fra en videnskabelig artikel i Social Science and Medicine.

Det videnskabelige studie havde til formål at belyse om et øget indtag af frugt og grønt kunne relateres til en forøgelse af mentalt velvære og generel tilfredshed med livet. Forfatterne henviser selv til tidligere arbejder, som antyder, at der rent faktisk er en årsagssammenhæng; altså spiser du mere frugt og grønt får du det generelt bedre.

Efter gennemgang af en masse spørgeskemaer (fra omkring 45.000 briter i perioden 2009-2017) og en masse statistik for at tage højde for forskellighederne blandt deltagerne, så kom forfatterne rent faktisk frem til en konklusion om at:

  • En forøgelse af indtaget af frugt og grønt kan øge det mentale velvære
  • Både en forøgelse af mængden og hyppigheden har betydning

” Increasing consumption by one portion on a day when at least one portion is consumed increases life satisfaction by as much as walking continuously for at least 10 min on 5.4 additional days per 4 weeks. Finally, increasing the frequency of vegetable consumption from never to 4–6 days per week generates approximately the same estimated increase in life satisfaction as being married, whereas moving in the opposite direction (reducing consumption from 4 to 6 days per week to never) generates approximately the same estimated loss in life satisfaction as being widowed.” – Ocean, Howley & Ensor, 2019

Forfatterne til den videnskabelig artikel kommer selv med nogle bud på, hvorfor et øget indtag af frugt og grønt kan have en positive effekt på mentalt velvære – blandt andet et øget indtag af bestemte vitaminer, som C-, E- og B-vitamin, hvilket den korte artikel i Femina også refererer til. Hvad Femina-artiklen ikke nævner er dog en, efter min mening, meget mere nærliggende forklaring: at grøntsager, og måske især frugten, bidrager med kulhydrater som kan påvirke humøret. Forskerne er selv inde på dette, men i dette studie er der ikke kontrolleret for, hverken indtag af kalorier, mængden og/eller typen af kulhydrater hos deltagerne, så de kan ikke rigtig tillade sig at konkludere noget omkring dette. Det ville være interessant at have nærstuderet om der var ændringer i indtaget af den totale mængde kulhydrater eller måske bare typen af kulhydrater hos de personer, som øgede deres indtag af frugt og grønt.

Hvis jeg skal tale af egen erfaring, så vil jeg dog lægge min billet ind på, at den sammenhæng forskerne har studeret her er kulhydraternes effekt på humøret (og måske til dels at deltagerne ’føler’ sig sundere ved at spise mere frugt og grønt). Jeg er selv i færd med et lille eksperiment, hvor jeg stort set ikke indtager kulhydrater – og en interessant effekt er, at mit humør ofte er en smule påvirket. Det er ikke sådan, at jeg er på vej til en depressiv tilstand – overhovedet ikke, men jeg kan mærke at mine følelsesmæssige udsving er med nogle lavere ’toppe’ end de plejer. Normalt bruger jeg ind imellem kulhydrater til at booste mig selv før en fysisk eller mental udfordring. Så der er vel ikke langt til at forestille sig, at en regelmæssig, stabil tilførsel af hjernens foretrukne brændstof kan give en helt basal forøgelse af velvære?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*