Øger kød på menuen risikoen for demens?

Det er efterhånden noget tid siden, at BT bragte en artikel, som beskrev, at forskere havde korreleret indtag af visse former for kød til en øget risiko for at udvikle demens (Især kød kan øge risikoen for demens: Pas på, hvis du elsker bacon). I artiklen, med den lettere misvisende titel (læs nedenfor) henviser BT til Daily Mail (Eating one rasher of bacon a day increases your chance of getting dementia by 44%, study into dangers of processed meat suggests), som har taget fat i konklusionerne fra et britisk studie udgivet i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Clinical Nutrition.

Overskriften på avisartiklerne antyder nogle opsigtsvækkende resultater, men jeg ville dog gerne selv lige gennemlæse originalartiklen inden informationen blev viderebragt her på bloggen – så det kom lidt i kø…

Nu har jeg dog fået kigget på artiklen, som indeholder en hel del statistik, hvilket ikke er min stærke side. Der er dog næppe tvivl om, at der er en association mellem indtaget af visse typer kød og en forhøjet risiko for at udvikle demens – der er dog ikke helt belæg for at sige, at det fx er indtaget af bacon som fører til demens.

Studiet omfattede næsten en halv million deltagere i aldersgruppen 40-69 år, som bl.a. gav oplysninger om deres kostvaner ved spørgeskemaundersøgelse (i 2006-2010). Denne type undersøgelse, hvor der benyttes selvrapportering har nogle åbenlyse svagheder, men det er vilkårene, hvis der skal indsamles data for så mange personer. Oplysninger om rapporterede demenstilfælde (frem til 2016-2017) blev herefter indsamlet og holdt op mod personernes kostvaner.

Forskerne valgte at se på deltagernes indtag af kød, og fokuserede på både forarbejdet og uforarbejdet kød. Definitionen på forarbejdet kød omfattede bacon, skinke, pølser, burgers, kebab og kyllinge-nuggets, mens uforarbejdet oksekød, svinekød, lam og fjerkræ talte i deres egne kategorier. Af en eller anden blev indtaget af fisk slet ikke medtaget i opgørelsen. Det betyder at definitionen af den gruppe mennesker, der ikke spiser hverken forarbejdet eller uforarbejdet kød kan omfatte veganere, vegetarer og pescetarer (personer, der spiser fisk) i dette studie.

I de ukorrigerede data kunne tilfældene af demens korreleres til personer med højere alder, rygere, lavere uddannelsesniveau, mindre fysisk aktivitet, til at have demens i familien, og til at bære APOε4 varianten af APOE genet.

De fuldt korrigerede data (der tager højde for alder, køn, etnicitet, uddannelse, socioøkonomisk status, geografisk region, rygerstatus, fysisk aktivitet, BMI, søvn, sygehistorie for stroke, familiehistore for demens, samt kost, inkl. indtag af grøntsager, frugt, fisk, kaffe, te) blev brugt af forskerne til deres konklusioner.

Her kunne forskerne se, at der statistisk set var en forhøjet risiko for at udvikle demens ved indtagelse af forarbejdet kød. Risikoen kunne ses allerede ved indtagelse af forarbejdet kød én gang om ugen, med en lineær sammenhæng mellem mere kød og øget risiko.

Det er måske interessant, at bemærke, at for den gruppe, som slet ikke spiste forarbejdet kød, var der også et trend mod forhøjet risiko for demens – dog uden at det var statistisk signifikant.

Til gengæld mindskedes risikoen for at udvikle demens for de som spiste moderate mængder uforarbejdet rødt kød (2-3 gange om ugen). Indtagelse af uforarbejdet svinekød 1-5 gange om ugen syntes også at føre til en reduceret risiko for demens.

Så den korte konklusion på studiet:

  • Undgå forarbejdet kød som bacon og kebab, men indtag gerne moderate mængder uforarbejdet okse- og svinekød, hvis risikoen for at udvikle demens skal reduceres.

Desværre diskuterede forskerne ikke, hvorfor de undlod at medtage indtagelse af fisk i studiet – eller om det kunne have en betydning. De borede heller ikke i, hvorfor der var et trend mod, at de som slet ikke spiste forarbejdet kød eller kød i det hele taget, udviste en øget risiko for udvikling af demens. De kunne måske have dykket ned i om det var afhængigt af indtaget af frugt/grønt og eller fisk. Der er dog andre studier, som har korreleret mindsket indtag af kød til en forhøjet demensrisiko.

I relation til ovenstående havde forskerne dog en interessant overvejelse omkring, hvorfor indtagelse af uforarbejdet kød kunne mindske risikoen for at udvikle demens; tidligere studier har associeret et tilstrækkeligt protein-indtag til en mindre tilbøjelighed til at miste kognitive evner og udvikle demens hos ældre.

Forskergruppen kommer også selv med nogle bud på, hvorfor indtagelse af forarbejdet synes at øge risikoen for demens:

  • Forarbejdet kød indeholder nitrit, som bl.a. kan øge oxidativt stress og aktivere proinflammatoriske cytokiner.
  • Forarbejdet kød indeholder ofte relativt store mængder salt, som kan øge blodtrykket, og potentielt lede til dårligere blodgennemstrømning i områder af hjernen, hvilket er set hos forsøgsdyr.

Selvom dette videnskabelige studie peger på, at forarbejdet kød kan øge risikoen for at udvikle demens skal man holde for øje at konklusionen er baseret på et enkelt studie, og at det er et såkaldt epidemiologisk studie med de svagheder, der kan knyttes til disse. Så, at bacon oa. kan knyttes til demens betyder ikke nødvendigvis, at det er fødevarerne i sig selv der fremmer demens.

Forarbejdet kød, der bl.a. indeholder nitrit, kan dog også knyttes til andre dårligdomme, som forøget risiko for at udvikle tarmkræft – så samlet set peger pilen nedad for konventionelt forarbejdede kødprodukter.

Det er nok til at jeg forsøger at begrænse mit indtag af denne type kød.  Da en stor del af mistanken ligger på indholdet af nitrit, er mit personlige træk at vælge fx nitritfri økologisk bacon når det er muligt.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*