Sammenhæng mellem tab af tænder og demens?

En nylig udgivet meta-analyse kiggede på 14 videnskabelige studier af sammenhængen mellem tab af tænder hos ældre og nedsat kognitiv evne. I alt omfattede studierne mere end 34.000 personer og over 4600 tilfælde af tab af kognitive evner.

Konklusionen var, at personer, der havde mistet flere tænder havde en 1.48x større chance for at have nedsat kognitive evner og 1.28x større chance for at lide af demens. Forskerne fandt endvidere, at chancen øgedes med antallet af tænder, som man havde mistet. Dog var der ikke en signifikant sammenhæng for personer med tandprotese.

Forklaringen på sammenhængen mellem at miste tænder og en øget risiko for at udvikle demens-symptomer er ikke nødvendigvis triviel.

Den måske mest simple forklaring angives i artiklen på ScienceDaily, der rapporterede om studiet: manglende tænder kunne føre til dårlige kostvaner pga. manglende tyggeevner. Man kunne også nemt fristes til at knytte dårlige socio-økonomiske forhold, og dermed generel dårligere sundhed til en hel del af tilfældene, hvor dårlig tandhygiejne fører til at man mister flere tænder. Usunde livsstilsfaktorer knyttes ligeledes til en forhøjet risiko for udvikling af demens.

Men der er muligvis også en faktor, som spiller ind – en der kan knyttes direkte til tab af tænder. Studier har tidligere knyttet en sammenhæng mellem alvorlig tandkødsbetændelse, paradontose og risikoen for at udvikle Alzheimers. Et nyligt studie peger på at visse bakteriestammer fra mundhulen kan forårsage dannelse af beta-amyloid plaques – et af kendetegnende ved Alzheimers. Tanken er, at paradontose kan udvikle sig så betændelsen, inklusive bakterier og inflammatoriske molekyler, bevæger sig med blodet til hjernen og stimulere dannelsen af plaques. Det kunne også være en mulig forklaring på at der ikke er en signifikant øget risiko for personer med tandprotese – betændelsesstilstanden er ude af billedet.

Forskerne er dog stadig langt fra sikre på om der er tale om en direkte kausativ sammenhæng, eller om tab af tænder i et betydeligt omfang knytter sig til andre faktorer, som reelt er de der øger risikoen for at udvikle demens.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*