Er svær overvægt en sygdom?

Svær overvægt, fedme eller adipositas (engelsk: obesity) defineres statistisk ved at man har et BMI på >30 kg/m2. En betragtelig del af verdens befolkning er svært overvægtige; ifølge Our World in Data var det i 2016 13% af Jordens voksne del befolkningen, som var svært overvægtige. Dette tal afspejler naturligvis store variationer mellem forskellige regioner og forskellige lande i Verden. I Danmark er det omkring hver sjette voksne, der lever med svær overvægt.

Hvis man kigger lidt mere på de data, som præsenteres af Our World in Data, kan man se, at kraftig overvægt anskues som en af de mest alvorlige risikofaktorer i forhold til dødsfald – i opgørelsen fra 2017 overgås fedme, som risikofaktor kun af forhøjet blodtryk, rygning, diabetes og luftforurening.

Antal tidlige dødsfald fordelt på risikofaktor for alle aldersgrupper og køn. Fra Our World in Data.

Men er svær overvægt en sygdom?

Netop dette spørgsmål har for nylig været et varmt emne, særligt i lægefaglige kredse.

Som udgangspunkt har jeg altid opfattet svær overvægt som en tilstand eller et symptom snarere end en sygdom i sig selv. Svær overvægt kan opstå som følge af underliggende sygdom, fx en stofskiftesygdom og forårsage overvægt. Baggrunden kan også være en psykisk lidelse eller en genetisk defekt, der leder til kronisk overspisning, men igen er overvægten et resultat af den bagvedliggende sygdom.

Svær overvægt kan også føre til følgesygdomme, som enten direkte eller mere indirekte er forårsaget af den overvægtige tilstand. For eksempel bidrager store mængder fedtvæv i kroppen til kronisk inflammation og svækker herved immunforsvaret i forhold til bekæmpelse af infektion. Kronisk inflammation i sig selv tærer desuden på kroppen. Som følge af svær overvægt rører man sig ofte mindre i hverdagen, hvilket også er en risikofaktor i forhold til udvikling af en række sygdomme, og død (se ovenstående graf fra Our World in Data for deres estimat).

Der er en simpel og entydig forklaring på at man udvikler overvægt, inklusive svær overvægt: over tid indtager man mere energi end kroppen forbruger – et enkelt regnestykke. Men det har vist sig at være en katastrofal forsimpling at opfatte løsningen på overvægt som blot et regnestykke. De bagvedliggende årsager til at mennesker udvikler overvægt er mangfoldige og komplekse. Og ja, svær overvægt kan være totalt selvforskyldt, grundlagt af en livsstil ført uden hensyntagen til de åbenlyse sundhedsråd. Men som nævnt tidligere kan den bagvedliggende forklaring findes i psykiske eller fysiske sygdomme eller endog socio-økonomiske eller kulturelle forhold, der afskærer én fra at følge gængse sundhedsråd.

I mit verdensbillede gør alt dette dog stadig ikke svær overvægt til en sygdom i sig selv.

Men måske hvis man ser lidt på, hvordan det går med at slippe af med svær overvægt når man forsøger at tabe sig. Det er kun en ganske lille fraktion, der formår at tabe sig til normalvægt og holde vægten efterfølgende. Og selv for de få succeshistorier, er det en efterfølgende kamp at holde de overskydende kilo af kroppen. Så svær overvægt er en kronisk tilstand, der også manifesterer sig efter et vægttab.  I langt de fleste tilfælde kræver det en omfattende indsats både at tabe sig, og holde vægten – en indsats, hvor der skal sættes ind på flere fronter for at få det til at lykkes.

Så set ud fra et behandlingsperspektiv kan svær overvægt måske opfattes som en sygdom?

Jeg synes dog der er nogle overvejelser, som skal gøres, hvis svær overvægt skal kategoriseres som en sygdom, heriblandt:

  • En del svært overvægtige vil måske finde en trøst i, at kunne sige at det ikke er selvforskyldt at de er endt i denne tilstand, ved at de lider af en sygdom. Men for andre bliver det måske en sovepude, hvor ansvaret for hvordan man bør behandle sin egen krop bliver flyttet længere væk fra dem selv.
  • Hvor det for nogle kan betyde, at de ikke længere føler sig helt så stigmatiserede, hvis svær overvægt kategoriseres som en sygdomstilstand, så er der formentlig andre der netop vil føle sig stigmatiserede over betegnelsen, fordi de har fundet sig til rette som overvægtige.
  • Vil kategorisering af svær overvægt som sygdom være en lettere vej for medicinalindustrien til at introducere medicin til behandling i vores sundhedssystem?
  • Hvor er grænseværdien for overvægt som sygdom? Er det en BMI over 30 så man kan erklæres rask når man når ned på 29 eller bør det være en mere nuanceret vurdering? I så fald, hvilke kriterier skal der så anlægges?
  • Visse undersøgelser peger på at visse helbredsparametre, inklusive risiko for tidlig død, forbedres for svært overvægtige ved regelmæssig motion – i nogle tilfælde til et bedre niveau end inaktive normalvægtige. Skal motionerende svært overvægtige så automatisk placeres i en sygdomskategori, mens inaktive normalvægtige opfattes som raske ind til de får konstateret hjerte-kar sygdom eller lignende?

Stadig, er det dog min opfattelse, at frem for at sygeliggøre personer med svær overvægt er det langt vigtigere at få synliggjort et mere nuanceret syn på årsagerne til overvægt. Der kan være mange forskellige bagvedliggende årsager til, at nogle bliver overvægtige, og at den efterfølgende kamp om at tabe sig ikke blot handler om at ‘tage sig sammen’.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*