En stigning i dødsfald i kølvandet på COVID-19 pandemien

Selvom det endnu ikke har fundet vej til de større overskrifter, er jeg den senere tid stødt på folk der rapporterer og diskuterer en verdensomspændende overdødelighed i befolkningen. Det skal pointeres, at der er tale om en stigning, der ikke tæller COVID-19 relaterede dødsfald med i puljen.

Amerikanske vaccineskeptiker og journalist Alex Berenson tog emnet op i Joe Rogans podcast (#1864 fra den 26 august 2022). Her gjorde han formentlig sit bedste til ikke at puste til ilden omkring konspirationsteorier, der kan bygges op omkring, hvorfor denne forøgelse af dødsfald er opstået. Han gjorde det dog til en pointe, at det er noget som bør undersøges nærmere.

En anden stemme er britiske Dr. John Campbell, som efter at have trukket sig tilbage fra sin undervisningsgerning bl.a. har etableret en ganske populær YouTube kanal. Her har han haft mange sobre indlæg, hvor han i videoer har gennemgået udviklingen og afviklingen af COVID-19 pandemien – og har også diskuteret fænomenet om overdødelighed i Europa og Verden.

Senest henviser Campbell til en rapport fra EU (fra eurostat, europas pendant til Danmarks Statistik) udgivet den 16. september 2022. Rapporten sammenligner dødsfald i juli 2022 med gennemsnitstal fra 2016-2019, altså pre-COVID – og for denne måned (juli) er overdødeligheden i EU på 16%. For maj og juni lå værdierne på 7%. Der er dog stor forskel på lande: I Danmark er tallet 10,3%, Sverige 2,7%, Norge 14,8%, mens flere sydeuropæiske lande ligger væsentligt højere: Italien 24,9%, Grækenland 31,2% og Spanien 36,9% (Island ligger på 55,8%, men jeg tænker at befolkningstallet er tilstrækkeligt lavt til at relativt få stokastiske dødsfald kan give ophav til store udsving).

Kort der viser status over forhøjet dødelighed i EU/EØS lande for juli 2022. På hjemmesiden kan man se specifikke tal for individuelle lande ved at klikke på kortet.

Det skal pointeres, at de rapporterede dødsfald ovenfor omfatter alle dødsfald, også eventuelle COVID-19 relaterede – og svarer til et estimeret tal på 53.000 flere døde end forventet ift. pre-COVID-19 tal. Dog udgør dødsfald som direkte følge af COVID-19 sygdom blot en ganske del af tallene på nuværende tidspunkt.

Da Campbell kiggede på tal fra Storbritannien påpegede han, at der kunne findes overdødelighed i alle aldersgrupper, og igen at det er en ganske lille andel, der blev knyttet til COVID-19 (dog en lidt større andel hos de 85+ årige (se evt. fra 6:30 inde i hans videoindslag).

Campbell er bestemt ikke interesseret i at sparke liv i konspirationsteorier, men bemærker at der kan være en lang række mulige forklaringer på stigningen – og at det er en udvikling, som skal holdes øje med i den nærmeste fremtid.

De forklaringer, der lægges frem som mulige årsager omfatter:

  • Hedebølge, der ramte forskellige regioner i Europa i sommeren
  • COVID-19 følgesygdomme
  • Post-lockdown effekter af social, psykologisk og psykiatrisk karakter
  • Tilbageholdenhed med at kontakte sundhedssystemet under og efter pandemien
  • Pukkel-effekt af forsinkede diagnoser og behandlinger af sygdom i sundhedssystemet, som følge af presset fra COVID-19 indlæggelser

Jeg forestiller mig, at myndighederne verden over holder øje med udviklingen, og hvis det viser sig, at den COVID-19 justerede overdødelighed fortsætter bliver det vigtigt at forstå den/de bagvedliggende årsager.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*