Ibuprofen som håndkøbsmedicin – debatten fortsætter

Debatten omkring ibuprofen som håndkøbsmedicin er endnu ikke stilnet af. Den 22. marts bragte TV2 Nyheder endnu et indslag: Skarp kritik af styrelse i sag om håndkøbsmedicin: Ibuprofen kan være farligt.

Ifølge TV2 kommer formanden for Apotekerforeningen med en kraftig kritik af Lægemiddelstyrelsen for at holde fast i at det skal være tilladt at købe smertestillende ibuprofen-præparater i håndkøb.

Det er dybt mærkværdigt, at Lægemiddelstyrelsen på den ene side opfordrer kunderne til at bruge ibuprofen med omtanke og på den anden side mener, at pillerne stadig skal stå på hylderne i detailhandlen. Jeg kan godt forstå, hvis forbrugerne bliver forvirrede.

– Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen til TV2

Hun henviser til den nyligt publicerede danske undersøgelse, der peger på at indtagelse af ibuprofen øger risikoen for at få hjertestop med 31%.

Hvis jeg havde lidt mere styr på statistik end tilfældet er, ville jeg formentlig kunne komme med en opgørelse over hvor mange personer det vil svare til i absolutte tal. Det må jeg imidlertid overlade til andre.

I stedet vil jeg igen henvise til, at den citerede undersøgelse kiggede på personer, som har fået udskrevet ibuprofen på recept, sammenlignet med personer, der i samme periode ikke har taget ibuprofen på recept. I artiklens materialer og metoder nævnes, at der ikke blev indhentet informationer omkring håndkøbsmedicin. Hvis man kigger nøgternt på resultaterne i netop denne videnskabelige undersøgelse så kan det konkluderes at:

Personer, der i undersøgelsesperioden har indtaget ibuprofen på recept har 31% forhøjet risiko for at få hjertestop sammenlignet med personer, der har haft fri adgang til ibuprofen som håndkøbsmedicin.

Det er måske en lidt grov fremstilling af artiklens data, men desværre er der ikke en entydig præsentation af hvilke doser personerne i undersøgelsen indtog, ej heller om der evt. var en dosisafhængig effekt. Den dosisafhængige effekt var netop en konklusion et tidligere studie nåede frem til (læs her).

Der er imidlertid et par andre interessante konklusioner i den nyudgivne artikler, som endnu ikke har været fremme i medierne – at risikoen er afhængig af alder og køn:

Øgning i risiko for at få hjertestop ved behandling med forskellige typer NSAIDs. (A): <70 år, (B): >70 år. For ibuprofen ses en signifikant øgning i risiko for personer >70 år. Fra Søndergaard et al 2017.

 

Øgning i risiko for at få hjertestop ved behandling med forskellige typer NSAIDs. (A): Kvinder, (B): Mænd. For ibuprofen ses en signifikant øgning i risiko for kvinder. Fra Søndergaard et al 2017.

Igen skal det understreges, at data der peger på en stigning i risikoen for at få hjertestop gælder personer, der er i behandling med receptudskrevet ibuprofen. Jeg har som nævnt ikke været i stand til at læse mig frem til, hvilke dagsdoser personerne i forsøget har været udsat for.

Efter hvad jeg har kunnet læse mig frem til er der ikke nogle undersøgelser, som peger på at ibuprofenpræparater, der tages efter anvisningerne på indlægssedlen giver en signifikant forhøjet risiko for hjertestop. Så efter min mening er kritikken af Lægemiddelstyrelsen ikke helt berettiget.

 


kritik af styrelse i sag om håndkøbsmedicin: Ibuprofen kan være farligt. Christian Krabbe Barfod. TV2 Nyheder, 22.3.2017

Non-steroidal anti-inflammatory drug use is associated with increased risk of out-of-hospital cardiac arrest: a nationwide case-time-control study. Sondergaard KB, Weeke P, Wissenberg M, Schjerning Olsen AM, Fosbol EL, Lippert FK, Torp-Pedersen C, Gislason GH, Folke F. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2016 Dec 26. pii: pvw041. doi: 10.1093/ehjcvp/pvw041

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*