BMI og dødelighed

I januar var der på Videnskab.dk en artikel (listen blev udlånt til i Søndagsavisen), hvor populære påstande om sundhed blev gennemgået for deres sandhedsværdi. Et af punkterne var:

Der er en klar sammenhæng mellem et højt BMI og vores dødelighed.

Udsagnet blev dementeret som falsk.

Dette dementi kræver naturligvis en uddybning (hvilket artiklen også bød på). For hvad er definitionen på et højt BMI?

BMI udregnes ved en formel, hvor ens højde og vægt indgår (se her), og ifølge bl.a. WHO kan man statistisk set opfattes som let overvægtig, hvis ens BMI overstiger 25, og decideret fed hvis det overstiger 30. Rent faktisk opereres med tre fedmeniveauer, hvor man rammer det sidste ved et BMI på over 40.

Ved tidligere befolkningsundersøgelser har man kunnet observere en begyndende stigning i dødelighed hos voksne når BMI-niveauet sniger sig op over 25, undtaget hos ældre dele af befolkningen (se artiklen om BMI). Et nyere studie baseret på Østerbroundersøgelsen peger nu på at BMI-værdier på 27 statistisk set giver den laveste dødelighed, hvor den optimale værdi før lå på omkring 24 (23.7).

Der kan naturligvis være flere forklaringer på, hvorfor den optimale BMI har forskudt sig i forhold til tidligere analyser. En mulig forklaring kunne være sammensætningen af befolkningen, der indgår i de respektive undersøgelser med hensyn til aldersfordeling, aktivitetsniveau, kostvaner samt andre uafklarede sundhedsfremmende eller sundhedsskadelige vaner.

En anden ting, der skal holdes for øje er, at de nævnte undersøgelser blot kæder BMI og dødsfald sammen. De har ikke vurderet effekten på udviklingen af forskellige kroniske sygdomme som fx diabetes.

Og der er stadig en sundhedsmæssig forskel på at veje et par kg for meget, og derved have et let forhøjet BMI (>25), og den kraftige overvægt, der udmønter sig i et decideret højt BMI-tal (>30).

Noget kan dog tyde på, at danske voksne med et BMI i området 25-29 kan fokusere på en sundhedsfremmende livsstil (kost og motion) frem for at gå efter et decideret vægttab.


17 påstande om vægttab, sundhed og træning – sande eller falske? Videnskab.dk

Højt BMI er ikke længere dødeligt. Videnskab.dk

Hvad er den sundeste vægt? Videnskab.dk

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*