COVID-19 og overvægt

Tidligt i Corona-pandemiens rasen blev det tydeligt, at alder og visse kroniske sygdomme er faktorer, som spiller en væsentlig rolle i forhold til hvor hårdt man bliver ramt ved en infektion.

Tilbage i april måned var det også fremme i medierne, at der tilsyneladende var en sammenhæng mellem kraftig overvægt og alvorlige komplikationer ved COVID-19 infektion.

Efterfølgende har der været flere videnskabelige studier, som bestyrker, at der rent faktisk er en sammenhæng – senest en såkaldt metanalyse, der samler data fra en række af de studier, som er blevet udført rundt omkring. Resultaterne er blevet opsummeret af bl.a. The Guardian, og samlet op af BT herhjemme.

Overordnet peger data på, at hvis man har et BMI over 30 har man øget risiko for at skulle indlægges, hvis man smittes (113% øget risiko), og for at skulle i intesiv behandling (74% øget risiko). Desuden er der en forhøjet risiko for at dø som følge af COVID-19 infektion (48% øget risiko).

Et springende punkt i forhold til ovenstående analyse er om der er taget højde for alder i de data, som behandles i studiet. Hvor nogle af de videnskabelige arbejder, der indgår har justeret for alder, så ser det dog ikke ud til at meta-analysen tager højde for det. Måske der ikke ville være tilstrækkeligt med data, hvis det skulle gøres.

Det efterlader spørgsmålet om det er alle med et BMI >30, som er særligt udsatte eller om det gælder for bestemte aldersgrupper?

Et enkelt studie, udgivet i juli måned peger faktisk på, at ser man på risikoen for at dø som følge af COVID-19 infektion er den forhøjet for kraftigt overvægtige <65 år (jo kraftigere overvægt jo højere risiko), mens det ikke var en faktor for personer >65 år.

En anden parameter at forholde sig til; er der forskel på risikoen for mænd og kvinder?

Her peger et studie på, at det fortrinsvist er overvægtige mænd frem for overvægtige kvinder, som er særligt udsatte i forhold til COVID-19 smitte, hvis der ses på risikoen for at dø.

Selvom der efterhånden er publiceret en del videnskabelige artikler på området, så ser det dog ud til at der må flere undersøgelser til før det bliver muligt at detaljere i hvilket omfang parametre, som overvægt, køn, socio-økonomiske forhold, spisevaner og motionsvaner spiller i forhold til hvorledes man klarer en infektion med COVID-19.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*