Taurin som anti-aging middel

Hvis man kaster et blik på varedeklarationen på energidrikken Red Bull vil man finde, at udover koffein, B-vitaminer og sukker indeholder drikken bl.a. taurin. Det giver måske på en eller anden måde mening med tanke på, at taurin efter sigende første gang blev isoleret via galde fra tamkvæg, der på latin betegnes bos taurus. Udover forbindelsen mellem taurin og tyr har nogle forsøg peget på at taurin-tilskud kan øge præstationsevnen under træning – om end dette stadig er kontroversielt.   

Taurin er en aminosyre; dog ikke en af den ‘traditionelle’ slags, der indbygges i proteiner. Ikke desto mindre udgør taurin en ganske betydelig bestanddel af kroppens aminosyrer, og forekommer i større mængde bl.a. i muskler, samt hjernen og øjne, samt i galde, hvor det som førnævnt første gang blev isoleret fra. Udover en funktion i forbindelse med dannelse af galdesalte menes taurin at have vigtige funktioner i mange af kroppens væv og organer.

Et videnskabeligt forskerhold hæftede sig ved, at tidligere studier har korreleret koncentrationen af taurin i blodet til helbredstilstand og besluttede sig for at undersøge dets rolle i forbindelse med aldring. Resultatet blev en artikel i et af de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter i verden, i Science.  

I artiklen præsenterer de, at der er en tydelig sammenhæng mellem alder og et fald af blodets indhold af taurin – både i forsøgsdyr som mus og rhesus aber, og i mennesker. Hos ældre mennesker var koncentrationen af taurin i blodet >80% mindre end hos yngre (se figur fra artiklen nedenfor).

Målinger af taurin i blodet hos mus, aber og mennesker i forhold til alder. Fra Singh et al 2023, Science 380, eabn9257.

At der ses et sammenfald mellem stigende alder og et fald i taurin i blodet betyder jo ikke automatisk, at taurin har nogen betydning for aldringsprocesser. Så for at komme nærmere et svar på om det kunne være tilfældet satte forskningsholdet sig for at finde ud af om et taurin-supplement kunne øge levetiden i forsøgsmodeller: mus, rundorme og gærceller. En hovedårsag til at disse ’modelsystemer’ blev valgt er den relativt korte livslængde ( <40 måneder for mus og typisk <50 dage for rundorme og gærceller). Der var ingen effekt af taurin på gærceller, hvilket forskerne kunne forklare ved at stofskiftet ift taurin-omsætning er anderledes end i pattedyrsceller. Til gengæld havde taurin en positiv effekt på både rundorme og mus; musenes levetid blev forøget med 10-12% når de fik taurin som kosttilskud.

Derudover fandt forskerne positive effekter på en række sundhedsparametre, der ofte går ned ad bakke med alderen; mindre øgning af kropsvægt, bevarelse af knoglemasse, bedre glukose metabolisme, mindre inflammation mindre nervøs adfærd og bedre hukommelse. Dog alt sammen konklusioner draget på baggrund af forsøg udført på mus. Tilsvarende eksperimenter på midaldrende rhesus aber over en periode på et halvt år gjorde, at de tog mindre på, gav bedre knogletæthed i visse knogler, lavere fasteblodsukker, samt lavere niveuer af inflammations- og leverskade-markører. 

Selvom resultaterne lyder lovende er der et par ting som er værd at tænke over inden man suser til supermarkedet og køber en ramme Red Bull.

  • Der har været en lang række eksempler på at lovende resultater opnået i mus og rundorme ikke er overførbare til mennesker. 
  • De doser af taurin, som blev benyttet i kosttilskud for mus og rhesusaber i forsøgene i det aktuelle studie lå på ½-1 gram per kg kropsvægt. Dosen blev valgt på baggrund af et pilotforsøg, hvor indtaget resulterede i et niveau af taurin i blodet hos midaldrende mus kom til at svare til niveauet for unge mus. 
  • Tilsvarende titreringsforsøg er endnu ikke lavet for mennesker, men ved direkte ekstrapolering fra forsøfsdyr ville det svare til at man skulle indtage 35-70 gram taurin om dagen, ved en kropsvægt på 70 kg. 
  • Taurin opfattes som en ikke-essentiel aminosyre, da kroppen selv kan syntetisere taurin ud fra aminosyren cystein – hovedsageligt af bugspytkirtlen. Nogle beskriver dog aminosyren som semi-essentiel ud fra opfattelsen af, at kroppen i visse situationer kan komme i underskud. Hvis det er tilfældet øges risikoen for at komme i underskud formentlig med alderen, da niveauet jo tilsyneladende falder markant.

Taurin fås naturligt via kosten, hvis man indtager animalske fødevarer – planter indeholder stort set ingen taurin. Et studie fra 1988 konstaterede, at koncentrationen af taurin i blodet hos veganere var gennemsnitligt 23% lavere end hos ikke-vegetarer. Hvorvidt dette skulle øge veganeres risiko for hurtig aldring kommer forfatterne til den nylige Science-artikel dog ikke ind på.

Der er lavet nogle forsøg med taurin-tilskud på mennesker – i lavere doser end Science-artiklen lægger op til. Her var fokus ikke på aldring, men på præstation. Et nyligt studie kunne faktisk se milde positive effekter på anaerob præstation efter indtagelse af 6 gram taurin.

Da jeg fik gravet godt ind bagest i køkkenskabet fandt jeg også en gammel bøtte med en rest af taurin-pulver, som jeg havde købt og forsøgt mig med for mere end 10 år siden. Her var den anbefalede dosis lidt  under 1 gram om dagen, men dog væsentlig stadig mere end hvad en voksen gennemsnitligt indtager om dagen på en normal kost. På varedeklarationen af en Red Bull står der, at den indeholder 0.4% taurin, hvilket svarer til at en kvart-liter dåse har omkring 1 gram i sig.

Om det gør en forskel for mennesker at indtage taurin er stadig et åbent spørgsmål. Og hvis det spiller en rolle for aldring – hvor meget skal der så til for at rette op på kroppens niveau? Skal de populære taurin-holdige energidrikke fremover promoveres som et produkt for de ældre frem for de yngre?

Vi må se om der bliver fulgt op på resultaterne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*