TA-65 = en lang alderdom?

RevGenetics er et amerikansk firma baseret i Miami Florida, der udvikler og sælger kosttilskud. Med mottoet Live Longer, Enjoy More! er det tydeligt at deres produkter er målrettet et forbrugersegment, der ønsker at gå en lang alderdom i møde. Firmaets første satsning var et præparat indeholdende opkoncentreret resveratrol. Resveratrol er et stof, der bl.a. forekommer i rødvin (via druer), og det er blevet tilskrevet mange forskellige gavnlige effekter på helbredet – heriblandt livsforlængelse.

TA-65, det ultimative anti-aging middel?

Cycloastragenol er det aktive stof i TA-65 – isoleret fra Astragalus Membranaceus.

Firmaet har imidlertid også et andet opsigtsvækkende produkt på markedet: TA-65. TA-65 er udvundet fra rødderne fra planten Astragalus Membranaceus (dansk: Hindeagtig Astragel, Kinesisk: Huang Qi). Faktisk var Dr. Al Sears (omtalt i et tidligere indlæg) den første til at promovere og sælge TA-65 i USA tilbage i 2010. TA-65 er dog ikke længere i Dr. Sears’ sortiment, formentlig fordi et firma ved navn T.A. Sciences opkøbte og overtog rettighederne til produktet i 2013. Al Sears anpriste i sin tid TA-65 som et ægte gennembrud inden for anti-aging. RevGenetics promoverer også TA-65 på linje med dette. T.A. Sciences egen opsummering af TA-65 er: “The molecule that makes your cells young again!”

TA-65’s virkning

Den anpriste anti-aging effekt for TA-65 tilskrives stoffets evne til at aktivere et gen, der får kroppens celler til at udtrykke telomerase – et enzym, der kan vedligeholde kromosomernes yderste ender, kaldet telomerer. Langt hovedparten af kroppens celler udtrykker ikke telomerase, og hver gang cellerne deler sig mister de en smule telomer-sekvens – ind til de bliver kritisk korte. Det formodes, at kritisk korte telomerer er en af årsagerne til, at vi ældes (der kommer snart et uddybende indlæg om telomerer og telomerase på denne blog).

Telomerase Activation changes gene expression to extend both cellular Lifespan and Healthspan.

– T.A. Sciences, på TA-65 produkt label

TA-65 markedsføres altså som et produkt, der kan få én til at leve længere – og om end det er ved antydningens kunst (“det gør dine celler unge igen”, og “telomerase aktivering ændrer genekspressionen så cellulær levealder forlænges”). Ikke desto mindre må man formode, at der er videnskabelige resultater, som utvetydigt bakker dette op.

Dyreforsøg

Der findes nogle studier, som viser at cycloastragenol (det formodede aktive stof i TA-65) kan aktivere telomerase og forlænge telomerer i dyrkede celler, men der er et stykke vej fra celler i en kulturflaske til menneskekroppen. I et studie fra 2011 blev TA-65 direkte benyttet til at vurdere effekten i mus. Konklusionen var, at de mus, der indtog TA-65  fik forlængelse af korte telomerer og scorede en smule bedre på visse helbredsparametre. Den parameter, som i det i sidste ende handler om, levealder, gav dog ikke noget udslag. Der var ingen forskel på hverken den gennemsnitlige levealder eller maksimale levealder når musene der fik TA-65 blev sammenlignet med kontrolmus.

Der var ingen effekt på levealderen for mus (A: 1-årige, B: 2-årige) når de fik TA-65 i forhold til kontrol. Fra Bernardes et al 2011.

Forsøg på mennesker

På deres hjemmeside informerer RevGenestics at et 2016 studie endelig beviser at TA-65 forlænger telomerer i mennesker. De henviser til et videnskabeligt arbejde publiceret i tidsskriftet Rejuvenation Research, hvor TA-65 er blevet testet i et forsøg på 117 personer (53-87 år), der alle er påvist inficeret med cytomegalovirus, CMV (det estimeres at 70-80% af alle over 50 år har denne virus i kroppen). Personer med denne virus kan have reduktion af telomerlængde i blodets celler. Forfatternes konklusion er, at der er statistisk belæg for at TA-65 kan forlænge telomerer i testpersonernes blodceller efter 12 måneder. Når man gennemlæser artiklen er der flere ting at studse over:

  • Forsøgspersonerne opdeles i tre grupper: kontrol (placebo), lav dosis TA-65 & høj dosis TA-65. Af en eller anden grund har kontrolpersonerne som udgangspunkt gennemsnitligt væsentligt længere telomerer end testpersonerne.
  • Efter 12 måneder har kontrolpersonerne i gennemsnit mistet 290 telomer basepar, hvilket er 3-6 gange så meget som forventet, selv for personer inficeret med CMV.
  • Efter 6 måneder har kontrolpersonerne en påviselig stigning i telomerniveauet, hvilket ikke hænger sammen med, at de progressivt skulle miste telomersekvens i perioden. Forfatterne undgår helt at nævne dette.
  • Høj dosis TA-65 har ingen påviselig effekt efter 12 måneder.
  • Tallene angiver at lav dosis TA-65 øger telomerlængden, men standardafvigelserne på tallene er meget høje.
  • Allerede efter 3 måneder nåedes det højeste niveau for telomerlængde, hvilket peger på, at det er unødvendigt at tage det over længere tid af gangen, hvis tallene skulle tages for gode varer. Dette diskuteres ikke.
Tal for telomerlængder i de tre sammenlignede grupper af forsøgspersoner. Fra Salvador et al 2016.

Det skal i øvrigt nævnes, at studiet er financieret af T.A. Sciences, der som nævnt ejer rettighederne til produktet.

Kan telomerase aktivatorer øge risikoen for cancer?

Som kan læses af ovenstående er der endnu ikke forsøg, der dokumenterer at TA-65 er et anti-aging mirakelmiddel.

Hvis det skulle vise sig, at TA-65 eller et andet stof, vitterligt kan aktivere telomerase og forlænge telomerer er der et par pointer, der skal holdes in mente.

  • Der er flere andre cellulære faktorer, der har stor indflydelse på kroppens aldringsmekanismer.
  • Hovedparten af undersøgte cancere har aktiveret telomerase.

Cancer benytter bl.a. aktivering af telomerase til at kunne vedligeholde cellerne til de evindelige celledelinger, der får en tumor til at vokse uhæmmet. Forsøg på mus, hvor telomerase er konstitutivt aktivt i dyrenes celler, viser en stigning i udvikling af cancer. Og selvom forfatterne i førnævnte museforsøg med test af TA-65 konkluderede, at der ikke var en signifikant øgning af cancer i de testede forsøgsdyr, udviklede 59% (13/22) TA-65 behandlede dyr mod 43% (6/13) kontroller tumorer i leveren.

 

Hvis manglende dokumentation ikke afskrækker én fra at kaste sig over TA-65 i forsøget på at opnå en gylden alderdom så er prisen $100-$400 om måneden alt efter format og indhold.


 

Kilder:

Anti-aging pioneer Dr. Al Sears, M.D., Now offers the ground-breaking TA-65 MD supplement directly to the general public. PR Newswire. 4.22.2010

T.A. Sciences

Cycloastragenol. Wikipedia

TA-65 may cause cancer but doesn’t extend life. RevGenetics’ TA-65: A scam? Vaughter Wellness

Telomerase-based pharmacologic enhancement of antiviral function of human CD8+ T lymphocytes. Fauce SR, Jamieson BD, Chin AC, Mitsuyasu RT, Parish ST, Ng HL, Kitchen CM, Yang OO, Harley CB, Effros RB. J Immunol. 2008 Nov 15;181(10):7400-6.

Cycloastragenol is a potent telomerase activator in neuronal cells: implications for depression management. Ip FC, Ng YP, An HJ, Dai Y, Pang HH, Hu YQ, Chin AC, Harley CB, Wong YH, Ip NY. Neurosignals. 2014;22(1):52-63. doi: 10.1159/000365290.

The telomerase activator TA-65 elongates short telomeres and increases health span of adult/old mice without increasing cancer incidence. Bernardes de Jesus B, Schneeberger K, Vera E, Tejera A, Harley CB, Blasco MA. Aging Cell. 2011 Aug;10(4):604-21. doi: 10.1111/j.1474-9726.2011.00700.x.

Cytomegalovirus infection reduces telomere length of the circulating T cell pool. van de Berg PJ, Griffiths SJ, Yong SL, Macaulay R, Bemelman FJ, Jackson S, Henson SM, ten Berge IJ, Akbar AN, van Lier RA. J Immunol. 2010 Apr 1;184(7):3417-23. doi: 10.4049/jimmunol.0903442.

A Natural Product Telomerase Activator Lengthens Telomeres in Humans: A Randomized, Double Blind, and Placebo Controlled Study. Salvador L, Singaravelu G, Harley CB, Flom P, Suram A, Raffaele JM. Rejuvenation Res. 2016 Dec;19(6):478-484.

Constitutive expression of tert in thymocytes leads to increased incidence and dissemination of T-cell lymphoma in Lck-Tert mice. Canela A, Martín-Caballero J, Flores JM, Blasco MA. Mol Cell Biol. 2004 May;24(10):4275-93.

Constitutive telomerase expression promotes mammary carcinomas in aging mice. Artandi SE, Alson S, Tietze MK, Sharpless NE, Ye S, Greenberg RA, Castrillon DH, Horner JW, Weiler SR, Carrasco RD, DePinho RA. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Jun 11;99(12):8191-6. Epub 2002 May 28.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*