Sammenhæng mellem højde og levetid

Måske har du hørt, at generelt lever små hunde længere end større hunde. Den forventede levetid for en chihuahua er dobbelt så lang (14 år) som fx for en Skt. Bernardshund.

Men vidste du, at forskere også har fundet en lignende sammenhæng hos mennesker?

En række studier peger på at lave mænd lever længere end høje

Et kendt studie fra Italien kiggede på militæroplysninger for mænd født i en by på Sardinien i 1866-1915. Her sammenholdt man mændenes højde da de var 20 år med hvor længe de levede – og fandt at de som var <161.1 cm generelt levede længere end de som var højere. Der blev ikke kigget på personernes vægt og BMI.

Et ældre studie fra 1992 konkluderede at blandt en gruppe amerikanske mænd som var 170.2 cm eller mindre gennemsnitligt levede næsten 7½ år længere end mænd som var mindst 182.9 cm høje. Forskerne så en lignende forskel når de kiggede på kropsvægt, dog uden at lade BMI indgå i betragtningen.

En oversigtsartikel fra 2012 gennemgår flere studier af samme slags, og udbygger sammenhængen med studier, der peger på at lavere personer har mindre risiko for at dø af kræft og hjertekarsygdom. Samme forfatter, Thomas Samaras, refererede endnu flere eksempler i et bogkapitel, hvor der også blev luftet en kontroversiel hypotese om, at forklaringen på, at kvinder gennemsnitligt lever længere end mænd skyldes at de i gennemsnit er lavere.

Potentielle forklaringer på at man lever længere hvis man er lav

Det er nok vigtigt at nævne, at der ikke er nogen skudsikker forklaring på sammenhængen – og om sammenhængen egentlig har noget med højde at gøre.

Der er dog fremstillet en række forslag til biologiske forklaringer på at lavere personer generelt lever længere:

  • En mindre krop indeholder færre celler, derfor færre celler der kan potentielt kan udvikles til kræftceller.
  • Kalorierestriktion hos forsøgsdyr leder generelt til en forøgelse i levetid. Tesen er her, at det bl.a. giver mindre cellulær omsætning og slid på kroppen. Kalorierestriktion fra en ung alder kan hindre potentiel vækst i både højde og vægt.
  • Et lavere kalorieindtag leder til lavere insulin og IGF niveau i kroppen.
  • Indtagelse af mindre mængder af fødevarer og væske for en mindre person leder til indtag af mindre mængder toxiner over tid.
  • Organer hos mindre dyr er propertionalt større ift. kropsstørrelsen. Hvis dette også er tilfældet hos mennesker kan det betyde bedre bevarelse af funktion ved aldring.
  • Generelt er der behov for et højere blodtryk for at lede blodet rundt i en større krop.

Brikker, der ikke passer ind i puslespillet?

Der er dog et par ting, som jeg ikke helt kan få til at passe ind i billedet.

For rigtig mange biologiske observationer er der ikke en entydig lineær korrelation mellem to parametre, som det beskrives her. For eksempel gælder det for testosteron– eller kolesterolværdier hos mænd, at der er et sweet-spot; ikke for lavt og ikke for højt, som giver den bedste overlevelse. Endnu mere relevant gør det samme sig gældende for BMI; hvis din BMI er for lav eller for høj har du større risiko for at leve kortere, end hvis den ligger i det optimale mellemliggende interval. Hvorfor ses dette ikke for højde? Måske studierne blot ikke har inddraget tilstrækkeligt med datapunkter til at kunne drage denne type konklusion.

En anden ting er, at vi mennesker i rigtig mange lande i verden er blevet højere med tiden, og at det afspejler at kroppen får bedre ernæring og færre alvorlige sygdomme. Eksempelvis er gennemsnitshøjden for kvinder i Sydkorea i de sidste 100 år øget med over 20 cm, mens det i Namibia blot er omkring 2 cm ifølge et nyhedsbrev fra SDU.

”Utilstrækkelig eller dårlig ernæring og sygdomme kan for eksempel betyde, at man ikke opnår den højdevækst, som man har potentiale til. Den store forskel, der ses mellem lande i udviklingen af højde over de sidste 100 år, er således meget sigende om den udvikling eller manglen på samme, som landet eller området har været igennem.” Janne Tolstrup, professor, SDU

Samtidig med at gennemsnitshøjden gradvist er øget er vores gennemsnitlige levetid også steget.

Det er bestemt ikke umuligt, at de to faktorer er uafhængige af hinanden, og at den gennemsnitlige levetid stiger på trods af, at vi bliver højere som følge af at andre sundhedstiltag generelt giver større fordele.

Det sidste ord i sagen er nok ikke sagt endnu

Langt de fleste studier omkring højde i relation til levetid er udført på data for mænd. Da jeg ledte lidt efter nogle flere data for kvinder snublede jeg så over en artikel, der sætter det hele i et nyt perspektiv.

En hollandsk forskergruppe publicerede i 2019 resultater, der peger på, at der ikke er en sammenhæng mellem højde og levetid for mænd – og for kvinder var der 31% større sandsynlighed for at blive over 90 år hvis man var høj sammenlignet med hvis man var lav. I øvrigt var den parameter, som betød noget for mænds levetid, motion. De mænd, der rørte sig mest var generelt dem, som levede længst.

Så der er nok mere at diskutere, før det sidst punktum kan sættes. Og ind til da kan både lave og høje glæde sig over at den forventede levetid over de næste generationer er højere end nogensinde.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*